UserVUVIV2
Vieša
Pranešti

Dirbančių studentų patiriamą stresą sukeliantys veiksniai organizacijoje.

Sveiki, esame Vilniaus universiteto studentės, sukūrėme anketą skirtą dirbantiems universitetų studentams (kolegijų studentus prašome nepildyti šios anketos). Šia apklausa mes siekiame ištirti kaip stresas veikia dirbančius universitetų studentus, kokios dažniausiai pasitaikančios streso priežastys darbe. Tikimės nuoširdaus Jūsų bendradarbiavimo. Labai prašome kiek galima tiksliau atsakyti į pateiktus klausimus.  

1. Kokia jūsų lytis?
2. Koks jūsų amžius?
3. Jūsų studijų pakopa?
4. Kokiame universitete studijuojate?
5. Ar dirbate šiuo metu? (Jeigu 3 klausime pasirinkote atsakymą „Nestudijuoju”, į likusius klausimus galite neatsakyti.)
6. Kokiu etatiniu krūviu dirbate?
7. Kokia Jūsų užimama pozicija darbe?
8. Kiek esate atsakinga(as) darbe?
9. Pažymėkite savo atsakymus apie darbo aplinką skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia visišką nesutikimą, 5 - visišką sutikimą.
1. Visiškai nesutinku2. Nesutinku3. Nei sutinku, nei nesutinku4. Sutinku5. Visiškai sutinku
Aš žinau ko iš manes tikisi darbe.
Jeigu nežinau kaip išspręsti problemą, kolegos visą laiką padeda.
Darbe aš sulaukiu grįžtamojo ryšio.
Man yra aiškios mano pareigos ir atsakomybės.
Aš aiškiai suprantu, kaip mano atliktas darbas prisideda prie organizacijos tikslų.
Man patinka mano darbo aplinka.
10. Kaip dažnai patiriate stresą darbe?
11. Jūsų nuomone kokį streso lygį Jūs patiriate darbe, įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 reiškia žemą streso lygį, o 10 - aukštą?
12. Žemiau pateikti stresą darbe sukeliantys veiksniai. Prašome įvertinti kaip dažnai jums kelia stresą kiekvienas iš nurodytų veiksnių.
1. Labai retai2. Retai3. Vidutiniškai4. Dažnai5. Labai dažnai
Per didelis darbo krūvis
Įtemptas, monotoniškas darbas
Neaiškūs darbo reikalavimai
Nuolatinė kritika ir/arba patyčios
Konfliktai su bendradarbiais
Konfliktai su vadovu
Visiškai nerealizuojami darbe asmeniniai įgūdžiai ir gebėjimai
Mano nuomonė ir pasiūlymai nėra išklausomi/yra nesvarbūs
13. Pateikiame keletą negatyvaus elgesio darbe pavyzdžių. Ar Jūs asmeniškai patyrėte tokio negatyvaus elgesio apraiškas iš bendradarbių pusės?
1. Niekada2. Retai3. Nežinau4. Kas savaitę5. Kasdien
Jūs patyrėte užuominas iš kitų dirbančiųjų, kad Jums reikėtų palikti darbą.
Apie Jus buvo platinamos apkalbos ir gandai.
Jūsų darbą perdėtai kontroliuodavo.
Bendradarbiai nemaloniai elgėsi ar įžeidinėjo žodžiais.
Buvote žeminama(as) ar išjuokta(as) darbo eigoje (dėl darbo).
Jūs patyrėte užgaulias ir įžeidžiančias Jūsų asmenį pastabas apie Jūsų įpročius, pažiūras, asmeninį gyvenimą.
Jūsų nuomonę darbe ignoravo.