Userrenata.m
Results3
Vieša
Pranešti

Dialogo grupės apklausa

Mieli kolegos,

vasara - atostogų metas, sudėtinga visai Dialogo grupei susirinkti, todėl prašau užpildykite apklausą, kad jaustume pulsą koks mikroklimatas Tobyje, kas gero, kas taisytina.

Atsakydami apie vertybes vertinkite klausimus balais skalėje nuo 5 (sutinku)....iki 1 (nesutinku).

Į atvirus klausimus įrašykite komentarus.

Labai prašau, prieš pildant apklausą, bendraukite su darbuotojais, pratinkite juos reikšti nuomonę. 

Nuoširdus ačiū! Šiltai, Renata

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų nuomone, kiek plačiai TOBIS darbuotojai kasdieniniame darbe vadovaujasi vertybėmis? Skalė: 5-vadovaujasi....1-nesivadovauja
2. Tobiečiai laikosi vertybės ,,Tvarus augimas". (Skalės apklausoje reikšmės: 5-laikosi....1-nesilaiko)
2.1.Tuščiame langelyje pakomentuokite, pateikite konkrečių pasiūlymų, padėsiančių laikytis vertybės ,,Tvarus augimas".
3. Tobiečiai laikosi vertybės ,,Proaktyvumas".
3.1.Tuščiame langelyje pakomentuokite, pateikite konkrečių pasiūlymų, padėsiančių laikytis vertybės ,,Proaktyvumas"
4. Tobiečiai laikosi vertybės ,,Kūrybiškumas".
4.1.Tuščiame langelyje pakomentuokite, pateikite konkrečių pasiūlymų, padėsiančių laikytis vertybės ,,Kūrybiškumas".
5. Tobiečiai laikosi vertybės ,,Komanda".
5.1.Tuščiame langelyje pakomentuokite, pateikite konkrečių pasiūlymų, padėsiančių laikytis vertybės ,,Komanda".
6. Parašykite savo ir darbuotojų nuomonę apie Tobio dalyvavimą Druskininkų kurorto šventėje (apjungėme su Tobiada). Pateikite rekomendacijas kitiems metams.
7. Parašykite kas gero įvyko nuo mūsų paskutinio Dialogo grupės susitikimo, kas apskritai gero Tobyje vyksta...
8. Parašykite kokių problemų turime, ką turime spręsti nedelsiant...
Atsakiusio į klausimus vardas, pavardė
Labai Jums ačiū. Informuosiu apie kitą Grupės susitikimą. Būkite aktyvūs - teikite pasiūlymus, bendraukite su darbuotojais.