Useredviniuxux
Results12
Vieša
Pranešti

Demingo principų veikimas Klaipėdos valstybinėje kolegijoje.

Gerb. Respondente,

Klaipėdos valstybinės kolegijos verslo fakulteto verslo administravimo katedros studentai Edvinas Nausėda, Renatas Drobenko, Matas Žilinskas, Vytautas Kleiba atlieka tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti Demingo principų veikimą Klaipėdos valstybinėje kolegijoje. Tyrimo metu gauti duomenys bus apibendrinti ir pateikti kokybės valdymo praktiniame darbe. Atliekamas tyrimas yra anoniminis, todėl nei vardo nei pavardės pildant šią anketą nurodyti nereikia. Anketoje pateikti klausimai yra atviri ir su pasirenkamu atsakymu, tyrėjui svarbiausia Jūsų asmeninė nuomonė, kuriai išreikšti sugaišite apie 10 minučių. Jūsų išsakyta nuomonė yra ypatingai svarbi tyrimo vykdytojams. 

Dėkojame už Jūsų dalyvavimą. Sėkmės pildant anketą!

Atsakydami į klausimus pasirinkite vieną ( ar daugiau, jei taip yra nurodyta) atsakymą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis:Privalomas
Kaip manote, ar Klaipėdos valstybinės kolegijos paslaugos nuolat tobulėja?Privalomas
Jūsų nuomone, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje yra trūkumų/kylančių klaidų?Privalomas
Kaip greitai Klaipėdos valstybinė kolegija pastebėjus klaidą, ją stegiasi pašalinti? Pasirinkite skalėje nuo 1 - 5. (5 - sutvarko viską labai greitai, 1 - netvarko visiškai)Privalomas
Jūsų nuomone ar kolegija stengiasi įgyti naujų ryšių su kitomis mokymo institucijomis?Privalomas
Ar Klaipėdos valstybinė kolegija nuolatos ieško kokybės gerinimo būdų?Privalomas
Jūsų nuomone, ar Kolegijoje dėstytojai gauna galimybes kelti savo kvalifikaciją?Privalomas
Jūsų požiūriu ar kolegija atsižvelgia į studentų prašymus?Privalomas
Ar Kolegija suteikia grįžtamąjį ryšį į studentų prašymus?Privalomas
Pastebėję klaidų ar turint kokių idėjų, ar nebijote apie juos pasisakyti/pranešti kolegijos vadovybei?Privalomas
Ar kolegijoje vyksta tarpasmeninė konkurencija ar nuolatinis bendradarbiavimas?Privalomas
Jūsų požiūriu ar kolegijos darbuotojai tinkamai skatinami?Privalomas
(<) Tinkamai / netinkamai (>)
Ar kolegija siekia kokybės ar kiekybės rengiant studentus?Privalomas
Ar kolegija suteikia studentams visą mokymosi planą ir ar jis naudingas?Privalomas
Ar suteikia?Ar jis naudingas?
Taip
Ne
Ar kolegijoje studentai gali įtakoti mokymosi planą ir siūlyti pakeitimus?Privalomas