teveliams
Vieša
Pranešti

Dėl ugdytinių pietų miego

Gerb. tėveliai, prašome atsakykite į klausimus, kurie padės įvertinti pietų miego poreikį bei susitarti dėl poilsio pritaikymo priemonių nemiegantiems vaikams mūsų ugdymo įstaigoje.

         (Apklausa anoniminė).

Mano vaikui yra ........ metai (ų)
Manau, kad vaikų pietų miego laikas ugdymo įstaigoje yra reikalingas (pažymėkite Jums priimtiną atsakymą)
Manau, kad vaikų poilsio klausimą padėtų išspręsti ugdymo įstaigoje sukurta erdvė nemiegantiems vaikams (pažymėkite Jums priimtiną atsakymą):
Ar Jūsų vaikas miega pietų miegą darželyje?
Ką galvojate apie vaikų pietų miegą?
Galiu prisidėti prie veiklų organizavimo vaikų poilsio metu, nemiegantiems vaikams suteikti: