Daugiakanalės skaitmeninės rinkodaros priemonių įtaka vartotojo ketinimams

Sveiki!

Kviečiu Jus sudalyvauti apklausoje, kuria siekiu sužinoti Jūsų nuomonę apie tai, kokią įtaką Jūsų apsisprendimui įsigyti konkrečią prekę ar paslaugą daro prekės ženklų dažnai naudojama strategija pasiekti Jus kaip vartotoją įvairiais tarpusavyje susijusiais kanalais; situacijos pavyzdys: socialiniame tinkle Instagram Jums rodoma tų pačių prekių reklama, kurias jūs neseniai susirinkote el. parduotuvėje į virtualų krepšelį, tačiau jų dėl vienokių ar kitokių priežasčių nenusipirkote (krepšelį apleidote).

Anketa yra anoniminė ir ją užpildyti užtruks iki 10 min. Apklausos metu gauti duomenys bus apibendrinti ir panaudoti kaip statistinė medžiaga baigiamajam bakalauriniam darbui „Daugiakanalės (angl. Omnichannel) skaitmeninės rinkodaros priemonių įtaka vartotojo ketinimams“.

Dėkoju už dalyvavimą apklausoje!

Daugiakanalės skaitmeninės rinkodaros priemonių įtaka vartotojo ketinimams
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Kaip dažnai apsiperkate internetu? (Pažymėkite tinkamą) ✪

(Jei pasirinkote atsakymą „Ne“, praleiskite 2-9 klausimus ir pereikite iškart prie 10 klausimo)

2. Kokias prekes (paslaugas) dažniausiai įsigyjate (užsisakote) internetu? (Galimi keli pasirinkimo variantai)

3. Ar buvote kurioje nors internetinėje parduotuvėje įsidėję prekių (paslaugų) į virtualų krepšelį, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių tuo metu jų neįsigijote (t. y. krepšelį apleidote)? (Pažymėkite tinkamą)

4. Ar pastebėjote, jog Jums apleidus virtualų krepšelį socialiniuose tinkluose jums būtų rodoma pakartotinė reklama su pasiūlymu įsigyti aktualių (būtent iš to krepšelio) prekių ar paslaugų? (Pažymėkite tinkamą)

5. Įvertinkite žemiau pateikiamus teiginius apie pakartotinę reklamą tų prekių ar paslaugų, kurias buvote susirinkęs(-usi) į el. parduotuvės krepšelį, tačiau dėl tam tikrų priežasčių jų neįsigijote (krepšelį apleidote).

Visiškai nesutinku
Labiau nesutinku, nei sutinku
Nei sutinku, ne nesutinku (neturiu nuomonės)
Labiau sutinku, nei nesutinku
Visiškai sutinku
Pakartotinė pasirinktų prekių ar paslaugų reklama man primena apie neužbaigtą pirkimo procesą.
Aš džiaugiuosi, kad el. parduotuvė man primena apie mano anksčiau surinktą krepšelį.
Pastebėjęs(-usi) pakartotinę reklamą susinervinu.
Pastebėjęs(-usi) tendencingai reklamuojamas mano anksčiau pasirinktas prekes jaučiuosi taip, lyg manimi būtų manipuliuojama.
Pakartotinė reklama neigiamai veikia mano apsisprendimą pirkti.
Jei ne pakartotinė reklama, būčiau pamiršęs(-usi) apie norimą pirkinį.
Pakartotinė reklama teigiamai veikia mano apsisprendimą įsigyti norimą prekę ar paslaugą.
Pastebėjęs(-usi) besikartojančią mano pasirinktų prekių reklamą jaučiuosi sekamas(-a).
Pakartotinė reklama neturi įtakos mano apsisprendimui įsigyti prekę (paslaugą).
Pakartotinis priminimas apie neįsigytus pirkinius man naudingas.
Man smagu, jog pardavėjas tokiu būdu primena klientui apie pradėtą pirkimo procesą.
Pakartotinė reklama mane erzina.

6. Ar pakartotinė reklama paskatino jus įsigyti anksčiau į krepšelį surinktas prekes (paslaugas)? (Pažymėkite tinkamą)

7. Kaip vertinate žemiau išvardintus priminimo apie paliktą virtualų krepšelį būdus pagal jų efektyvumą paskatinti jus užbaigti pirkimą ir įsigyti pasirinktas prekes (paslaugas)?

Labai neefektyvus
Neefektyvus
Neutralus
Efektyvus
Labai efektyvus
Reklama socialiniuose tinkluose
Elektroninis laiškas
Reklama kitų el. parduotuvių internetinėse svetainėse
SMS žinutė
Skambutis mob. tel.

8. Ar tik jums pasiūlyta papildoma nuolaida virtualiam pirkinių krepšeliui paskatintų jus užbaigti pirkimo procesą (nusipirkti)? (Pažymėkite tinkamą)

9. Kaip vertinate apsipirkimo internetu patirtį po to, kai gavę priminimą apie paliktą krepšelį sugrįžote į el. parduotuvę ir užbaigėte pirkimo procesą? (Įvertinkite balais nuo 1 iki 10, kai 1 - labai blogai, o 10 - labai gerai)

10. Jūsų lytis? ✪

11. Jūsų amžius klausimyno pildymo metu? ✪

12. Jūsų išsilavinimas? ✪

13. Jūsų gyvenamoji vieta? ✪

14. Jūsų pajamos vidutiniškai per mėnesį: ✪