UserTyrimas2022
Vieša
Pranešti

Darnaus vystymosi tikslai

Gerb. Respondente,

šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas - ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į darnų vystymąsi ir jo įgyvendinimą. Įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus, siekiama užtikrinti saugų gyvenimą piliečiams, tvarią gamybą, kuri būtų draugiška gamtai ir užtikrintų gamtos išteklius ateities kartoms.

Ši apklausa yra anoniminė, todėl užtikrinamas Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumas.

Iš anksto dėkojame už Jūsų skirtas 10-15 min. pildant anketą.

1. Kur Jums teko išgirsti apie darnų vystymąsi ir jo tikslų įgyvendinimą?Privalomas
Pažymėkite 5 teiginius, iš kur gavote daugiausiai informacijos apie darnų vystymąsi ir jo tikslų įgyvendinimą
2. Ar informacija apie darnų vystymąsi ir jo įgyvendinimą daro įtaką Jūsų elgesiui vadovautis darnaus vystymosi principais?Privalomas
Pažymėkite Jums tinkantį atsakymą
3. Kas Jus skatina vadovautis darnaus vystymosi principais?Privalomas
Pažymėkite 3 Jums labiausiai tinkančius atsakymus
4. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbu įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus?Privalomas
Iš 23 pateiktų teiginių išrinkite ir pažymėkite 10 teiginių, kas, Jūsų nuomone, labiausiai svarbu įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus
5. Kaip bendrai vertinate savo pastangas prisidedant prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo?Privalomas
Pasirinkite įvertinimą 10 balų skalėje, kur 10 – labai prisidedu, 1 – visiškai neprisidedu
6. Kaip Jūs vertinate savo pastangas prisidedant prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo?Privalomas
Įvertinkite kiekvieną teiginį skalėje nuo 1 iki 5, kur 5 – labai man būdinga, 1 – visiškai man nebūdinga
54321
Rūšiuoju atliekas / šiukšles
Taupau popierių (pvz., panaudoju juodraščiams, spausdinu ant abiejų pusių, siunčiu dokumentus el.p. ir pan.)
Jaučiu atsakomybę už kenksmingų medžiagų išleidimo ir išmetimo neigiamą poveikį oro taršai
Kelionių metu derinu įvairias transporto priemones (viešąjį transportą, paspirtuką ir pan.)
Taupau elektrą ir jaučiu atsakmybę už jos suvartojimą
Taupau vandenį savo kasdieninėje veikloje
Savo elgesiu stengiuosi prisidėti prie vandens saugojimo ir jo kokybės gerinimo
Dalyvauju aplinkos tvarkymo akcijose (pvz. DAROM ir kt. aplinkos tvarkymo talkose)
Padedu neturtingiems ir pažeidžiamoje padėtyje esantiems žmonėms
Gerbiu kiekvieno žmogaus teises ir poreikius nepriklausomai nuo jo socialinės padėties
Jaučiu atsakomybę prieš žmones, kenčiančius nuo bado ir nepakankamos mitybos bei ieškau būdų, skirtų spręsti su skurdu susijusias problemas
Skiriu lėšų labdarai, rėmimui, paramai
Stengiuosi keisti savo vartojimo įpročius (nešvaistau maisto ir kt.) tam, kad prisidėčiau prie kovos su badu ir nepakankama mityba
Stengiuosi pasinaudoti visomis man skirtomis švietimo galimybėmis, mokytis
Pastebiu nelygybę (socialinę, lyčių, etninės kilmės / rasės, religijos, amžiaus ir kt.) savo aplinkoje ir gebu įvertinti jos padarinius
Ieškau būdų nelygybei (socialinei, lyčių, etninės kilmės / rasės, religijos, amžiaus ir kt.) mažinti
Gebu valdyti ir saikingai naudoti gamtos išteklius
Suprantu savo asmeninį poveikį pasaulio klimatui ir jo kaitai tiek vietiniu, tiek pasauliniu mastu
Skatinu kitus saugoti klimatą ir prisidėti savo elgesiu prie klimato kaitos mažinimo
Bendradarbiauju su kitais ir ieškau būdų, skirtų spręsti klimato kaitos klausimus
7. Kas, Jūsų nuomone, paskatintų žmones vadovautis darnaus vystymosi principais?Privalomas
Iš 13 pateiktų teiginių išrinkite ir pažymėkite 6 teiginius, kas, Jūsų nuomone, labiausiai paskatintų žmones vadovautis darnaus vystymosi principais
Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas
Jūs esate:Privalomas