Userjustina.simkeviciute
Results160
Vieša
Pranešti

DARBUOTOJŲ VERTYBĖS GYVENIME IR DARBE

Gerb. respondente, prašau Jūsų užpildyti klausimyną, kuris skirtas pilotiniam tyrimui. Jo tikslas – nustatyti darbuotojų asmenines ir darbo vertybes, kuriomis jie vadovaujasi, priimdami įvairius sprendimus gyvenime ir darbe bei patikrinti tyrimo instrumentą ir pakoreguoti jo netikslumus. Klausimyne nėra teisingų ar neteisingų atsakymų. Tiesiog svarbu, kad Jūs pateiktumėte SAVO nuomonę. Jei susikaupsite ir niekas netrukdys, klausimyną, sudarytą iš 5 sekcijų, užpildysite per 20 minučių. Užtikriname, kad tyrimas yra KONFIDENCIALUS ir Jūsų atsakymai bus naudojami tik tyrimo tikslais bei nebus perduoti tretiesiems asmenims. Jūsų dalyvavimas labai svarbus šiam tyrimui. Klausimus ar pastebėjimus siųskite el.paštu: [email protected] Dėkoju už skirtą laiką! Justina Šimkevičiūtė, VDU EVF Vadybos katedros doktorantė
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
SEKCIJA A: ASMENINĖS VERTYBĖS
Žemiau pateiktos bendrosios vertybės, kurias žmonės naudoja kaip kriterijus savo elgesyje ir požiūryje. Atidžiai perskaitykite kiekvieną iš žemiau išvardintų punktų ir įvertinkite
Prieštarauja mano vertybėmsNesvarbuIš dalies nesvarbuNei svarbu nei nesvarbuIš dalies svarbuLabai SvarbuNeaiškus teiginys
Lygybė (lygios galimybės visiems)
Socialinė galia
Malonumai
Laisvė (minčių ir veiklos laisvė)
Socialinė tvarka
Įdomus gyvenimas
Mandagumas
Turtas, gerovė
Nacionalinis saugumas
Įsiskolinimų vengimas
Kūrybiškumas
Taika pasaulyje
Pagarba tradicijoms
Savidrausmė
Šeimos saugumas
Sąlytis su gamta
Pokyčiai gyvenime
Išmintis
Įgaliojimai (teisė vadovauti ar įsakyti)
Gamtos ir menų grožis
Socialinis teisingumas
Savarankiškumas
Santūrumas
Lojalumas
Ambicijos
Plačios pažiūros, tolerancija
Kuklumas
Drąsa
Gamtos apsauga
Įtakingumas (įtakos žmonėms ir įvykiams turėjimas)
Pagarba tėvams ir seneliams
Asmeninių tikslų nustatymas
Gebėjimas (kompetentingas, produktyvus)
Prisitaikymas prie gyvenimo aplinkybių
Sąžiningumas/atvirumas
Paklusnumas/nuolankumas
Paslaugumas
Mėgavimasis gyvenimu
Religingumas
Atsakingumas
Smalsumas
Tvarka
Sėkmė (tikslų siekimas)
Atlaidumas
Sekcija B: DARBO VERTYBĖSPrivalomas
Prieštarauja mano vertybėmsVisai nesvarbuIš dalies nesvarbuNei svarbu nei nesvarbuIš dalies svarbuLabai svarbuNeaiškus teiginys
Darbas, suteikiantis asmeninių LAIMĖJIMŲ/PASIEKIMŲ jausmą
VISUOMENEI NAUDINGAS darbas
ĮGALIOJIMAS organizuoti ir vadovauti kitų darbui
SAVARANKIŠKUMAS/LAISVĖ priimant sprendimus kaip atlikti savo darbą ir leisti savo laiką
Asmeninius poreikius atitinkančių NAUDŲ gavimas (apmokamos atostogos, sveikatos/dantų draudimas, pensijos planas ir panašiai)
Darbo užduotys metančios IŠŠŪKĮ Jūsų galimybėms
Darbo aplinka, kur atlygis grindžiamas KOMPETENCIJA
Darbas, kuris apima KŪRYBIŠKUMĄ ir originalias mintis
Darbo aplinka, kurioje politika ir programos vykdomos SĄŽININGAI ir nešališkai
Dirbant gauti savalaikį ir konstruktyvų GRĮŽTAMĄJĮ RYŠĮ apie veiklos rezultatus.
Darbas su maloniais ir draugiškais KOLEGOMIS, su kuriais gali užsimegzti draugystė
Darbas gyvybingoje ir SMAGIOJE aplinkoje
Galimybė NUOLAT MOKYTIS ir įgyti naujų žinių
DARBO VALANDOS, atitinkančios gyvenimo būdą
Galimybė DIRBTI VIENAM/NEPRIKLAUSOMAI, neturint atsiskaityti kitiems
Galimybė ĮTAKOTI organizacijos rezultatus
INTELEKTUALIAI STIMULIUOJANTIS darbas
ĮDOMIOS, jaudinančios ir patrauklios darbo užduotys
Užtikrintas DARBO SAUGUMAS
Darbo aplinka, užtikrinanti darbo ir privataus gyvenimo BALANCĄ ir pareigas šeimoje
Atidus ir palaikantis darbo VADOVAS
Asmeninį PASITENKINIMĄ TEIKIANTIS darbas
Darbas, atitinkantis Jūsų MORALINES VERTYBES
KARJEROS galimybės
Gerai APMOKAMAS darbas
PRESTIŽINIS, gerai kitų vertinamas darbas
PRIPAŽINIMAS už gerai atliktą darbą
Darbas, suteikiantis galimybes KELIAUTI ir pamatyti pasaulio
Darbas, kuris leidžia PANAUDOTI GEBĖJIMUS, įgytus per išsilavinimą ir patirtį
Pokyčiai ir ĮVAIROVĖ darbinėje veikloje
Patogi FIZINĖ DARBO APLINKA
Sekcija C: BENDRAS POŽIŪRIS Į DARBO VERTYBES. Šioje dalyje esantys klausimai susiję su Jūsų darbu ir darbdaviu.Privalomas
Atsižvelgdami į darbo vertybes, kurias aukščiau esančiose sekcijose išskyrėte kaip Jums svarbias, pažymėkite, kiek sutinkate su kiekvienu pateiktu punktu:
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuNei sutinku nei nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinkuNeaiškus teiginys
Sunkus darbas padeda susikurti geresnį gyvenimą
Žmonės daugiau laisvo laiko turėtų skirti atsipalaidavimui
Tik tie, kurie priklauso nuo savęs, gyvenime eis pirmyn
Jei negali pasiimti su savimi, mėgaukis, kol gali
Sėkmė priklauso nuo dedamų pastangų
Žmonėms naudinga turėti daugiau laisvo laiko
Kiekvienas turėtų gyventi savo, nuo kitų nepriklausomą gyvenimą, kiek tai įmanoma
Kodėl neišleisti to, ką gavai?
Sunkus darbas žmogų daro geresniu
Gyvenimas būtų prasmingesnis, jeigu turėtume daugiau laisvo laiko
Asmuo, norėdamas būti pranašesniu, turi būti savarankiškas
“mėgaukis šiandiena, nes niekas nežino, kas bus rytoj” gal būt suformuluota griežtai, bet tai atspindi teisingą požiūrį į gyvenimą
Žmonės mūsų visuomenėje, negalėdami susirasti padoraus darbo, netūrėtų kaltinti kitų, o tik save
Normaliomis sąlygomis darbuotojai neturėtų abejoti vadovų nurodymais
Žmonės prieš gaudami didelę atsakomybę darbe, turi įgyti patirties ir ją užsitarnauti
Dažni pokyčiai jaudina ir stimuliuoja
Darbuotojai turi būti lojalūs organizacijai tik tuomet, jei organizacija demonstruoja lojalumą jiems
Visuomet yra geriau dirbti sau, nei kitiems
Naivu tikėti, kad žmogus gali būti iš tikrųjų sėkmingas profesinėje srityje nieko neaukodamas savo asmeniniame gyvenime
Gera darbovietė apima skirtingų kultūrų ir religinių įsitikinimų žmones
Sekcija D: INFORMACIJA APIE JŪSŲ DARBĄ
Atsižvelgdami į darbo vertybes, kurias aukščiau esančiose sekcijose išskyrėte kaip Jums svarbias, pažymėkite, kiek sutinkate su kiekvienu pateiktu punktu:
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuNei sutinku nei nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinkuNeaiškus teiginys
Man svarbios darbo vertybės yra patenkinamos per mano tiesioginio darbo aplinką.
Man svarbios darbo vertybės yra patenkinamos dirbant mano darbovietėje
Man svarbios darbo vertybės yra tokios pačios, kokios yra demonstruojamos mano darbovietėje
Man svarbios darbo vertybės atitinka mano tiesioginio vadovo vertybes
Mano vertybės ir elgesys nesutampa su mano darbo grupės vertybėmis ir elgesiu.
Mano vertybės ir elgesys nesutampa su mano darbovietės vertybėmis.
Prašau, nurodykite, kiek esate patekinti:
Labai nepatenkintasNepatenkintasNei patenkintas nei nepatenkintasPatenkintasLabai patenkintasNeaiškus teiginys
Darbu bendrai
Gaunamu atlygiu už darbą
Darbo laiku ir grafiku
Atliekamų užduočių specifika
Esamu darbo krūvių
Darbovietės siūlomomis mokymosi/ugdymo galimybėmis
Karjeros ir pasiekimų galimybėmis
Darbo sauga
Kaip dažnai per praėjusius paskutinius šešis mėnesius Jūs galvojote pakeisti darbovietę?
Jei Jūs per paskutinius šešis mėnesius galvojote pakeisti esamą darbovietę, pažymėkite priežastis:
SEKCIJA E: INFORMACIJA APIE JUS
Šioje klausimyno dalyje prašome pateikti informaciją apie save. Atsakydami į pateiktus klausimus, pažymėkite Jums labiausiai tinkantį atsakymą ir/arba įrašykite prašomą informaciją. Užtikriname, kad tyrimas yra konfidencialus.
Koks Jūsų amžius? (įrašykite)Privalomas
Kokia Jūsų lytis?Privalomas
Kokia Jūsų šeimyninė padėtis?Privalomas
Kiek turite vaikų? (įrašykite)Privalomas
Koks Jūsų išsilavinimas?Privalomas
Kokios Jūsų grynosios pajamos?Privalomas
Kuris iš žemiau pateiktų punktų geriausiai atspindi Jūsų atliekamą darbą?Privalomas
Jūsų profesinės veiklos sritis yra:
Jūs dirbate:
Kokia etato dalimi dirbate?
Ar dirbate pagal neterminuotą darbo sutartį?
Kiek laiko dirbate dabartinėje darbovietėje? (Įrašykite)
Keliose darbovietėse esate dirbęs (-usi) iš viso? (įrašykite)