Userakirneh
Vieša
Pranešti

Darbuotojų ugdymo sąlygos

Gerb. Respondente,

Esu Kauno technologijos universiteto Vadybos programos bakalauro pirmo kurso studentė ir vykdau anketinę apklausą tema "Darbuotojų ugdymo sąlygos ir jų kūrimas", kurioje Jūsų atsakymai yra labai svarbūs, padėsiantys nustatyti ar organizacijos rūpinasi ir sukuria darbuotojų ugdymui tinkamas sąlygas.

Jums tinkamiausią atsakymą pažymėkite • ženklu arba parašykite savo nuomonę nurodytoje vietoje.

Anketa yra anoniminė, todėl tikiuosi, kad Jūsų nuoširdūs atsakymai padės gauti objektyvius tyrimo rezultatus.

Dėkoju už atsakymus.

1. Jūsų lytis
2. Jūsų amžius
3. Jūsų išsilavinimas
4. Ar Jūsų organizacijoje skiriamas dėmesys darbuotojų ugdymui?
5. Kas yra atsakingas už darbuotojų ugdymo sąlygų kūrimą?
6. Įvertinkite motyvus, kurie skatina darbuotojų ugdymą. Aš stengiuosi tobulėti nes...
Visiškai nepritariuNepritariuNežinauPritariuVisiškai pritariu
Mūsų organizacija siekia ugdyti darbuotojus.
Siekiu įgyti žinių reikalingų organizacijos tikslų pasiekimui.
Domiuosi naujomis žiniomis ir esu smalsus.
Siekiu aukštesnių pareigų.
Noriu būti pastebėtas ir įvertintas vadovų ir bendradarbių.
Man patinka mokytis iš kitų žmonių patirties.
Noriu patenkinti vadovų lūkesčius.
Noriu jaustis stabiliai organizacijoje ir išlaikyti darbo vietą.
7. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, kokios materialinės darbuotojų ugdymo sąlygos Jums yra svarbios.
Man labai svarbuMan svarbuMan nei svarbu, nei nesvarbuMan visiškai nesvarbu
Organizacija aprūpina mokymuisi reikalingomis priemonėmis, patalpomis bei šaltiniais:kompiuteriais,informaciniais leidiniais ir kt.
Skiriamos mokymąsį skatinančios priemonės (priedai už kvalifikacijos laipsnio kėlimą,dalyvavimą projektinėse veiklose,seminaruose ir kt.)
Organizacija samdo mentorius, konsultantus ar joje nuolat dirbančius asmenis, kurie konsultuoja ugdymo klausimais.
Turiu savo mokymosi biudžetą - "pinigų krepšelį" ugdymui.
Organizacijoje galima mokytis nuotoliniu būdu: pvz.speciali videokonferencijų įranga ir erdvė.
Organizacija išleidžia mokslo atostogų.
Organizacija skiria stipendiją( tikslinį finansavimą)aukštosiose mokyklose besimokantiems darbuotojams.
Organizacija kiekvienam darbuotojui skiria lėšų mokymams ( seminarams, kursams ir pan.)
8. Kokios iš materialinių darbuotojų ugdymo sąlygų yra kuriamos Jūsų organizacijoje.
TaipNeNežinau
Organizacija aprūpina mokymuisi reikalingomis priemonėmis, patalpomis bei šaltiniais: kompiuteriais, informaciniais leidiniais ir kt.
Skiriamos mokymąsį skatinančios priemonės (priedai už kvalifikacijos laipsnio kėlimą,dalyvavimą projektinėse veiklose,seminaruose ir kt.)
Organizacija samdo mentorius, konsultantus ar joje nuolat dirbančius asmenis, kurie konsultuoja ugdymo klausimais.
Turiu savo mokymosi biudžetą - "pinigų krepšelį" ugdymui.
Organizacijoje galima mokytis nuotoliniu būdu: pvz.speciali videokonferencijų įranga ir erdvė.
Organizacija išleidžia mokslo atostogų.
Organizacija skiria stipendiją( tikslinį finansavimą)aukštosiose mokyklose besimokantiems darbuotojams.
Organizacija kiekvienam darbuotojui skiria lėšų mokymams ( seminarams, kursams ir pan.) .
9. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, kokios kompetencinės darbuotojų ugdymo sąlygos Jums yra svarbios.
Man labai svarbuMan svarbuMan nei svarbu, nei nesvarbuMan nesvarbuMan visiškai nesvarbu
Vadovas yra darbuotojų autoritetas, puikus nuolat besimokančio, tobulėjančio žmogaus pavyzdys.
Aš pats esu stipriai motyvuotas tobulėti ir mokytis.
Darbuotojų mokymuisi naudojamas koučingas ( vadovų neformalus pokalbis su ugdomu darbuotoju).
Vadovai turi kompetencijos ugdyti savo pavaldinius.
Tobulėju apmąstydamas savo klaidas, atliktus veiksmus.
Vertinu makymąsį iš vyresnių kolegų.
Bendradarbiauju ir taikau komandinio mokymosi būdu.
.Vyresni kolegos arba labiau patyrę specialistai moko jaunesnius kolegas.
Įvairiuose susirinkimuose analizuojamos ir vertinamos veiklos sėkmės ir nesėkmės, siekiant iš jų mokytis.
10. Kokios iš kompetencinių darbuotojų ugdymo sąlygų yra kuriamos Jūsų organizacijoje.
TaipNeNežinau
Vadovas yra darbuotojų autoritetas, puikus nuolat besimokančio, tobulėjančio žmogaus pavyzdys.
Aš pats esu stipriai motyvuotas tobulėti ir mokytis.
Darbuotojų mokymuisi naudojamas koučingas ( vadovų neformalus pokalbis su ugdomu darbuotoju).
Vadovai turi kompetencijos ugdyti savo pavaldinius.
Tobulėju apmąstydamas savo klaidas, atliktus veiksmus.
Vertinu makymąsį iš vyresnių kolegų.
Bendradarbiauju ir taikau komandinio mokymosi būdu.
Vyresni kolegos arba labiau patyrę specialistai moko jaunesnius kolegas.
Įvairiuose susirinkimuose analizuojamos ir vertinamos veiklos sėkmės ir nesėkmės, siekiant iš jų mokytis.
11. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, kokios psichologinės darbuotojų ugdymo sąlygos Jums yra svarbios.
Man labai svarbuMan svarbuMan nei svarbu, nei nesvarbuMan nesvarbuMan visiškai nesvarbu
Esu skatinamas bendrauti ir mokytis iš kitų.
Už klaidas nesu nebaudžiamas, o skatinamas iš jų pasimokyti.
Vadovų ir darbuotojų tarpe vyrauja pasitikėjimas.
Vadovo elgsena skatina darbuotojų mokymąsį.
Jaučiuosi saugus išsakyti savo nuomonę.
Mano turima patirtis yra vertinama organizacijoje.
Vyrauja tolerancija kitokia nuomonei.
Kritika konstruktyvi, ji pozityviai priimama.
12. Kokios psichologinės darbuotojų ugdymo sąlygos yra įgyvendintos Jūsų organizacijoje.
TaipNeNežinau
Esu skatinamas bendrauti ir mokytis iš kitų.
Už klaidas nesu nebaudžiamas, o skatinamas iš jų pasimokyti.
Vadovų ir darbuotojų tarpe vyrauja pasitikėjimas.
Vadovo elgsena skatina darbuotojų mokymąsį.
Jaučiuosi saugus išsakyti savo nuomonę.
Mano turima patirtis yra vertinama organizacijoje.
Vyrauja tolerancija kitokiai nuomonei.
Kritika konstruktyvi, ji pozityviai priimama.
13. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, kokios organizacinės - vadybinės darbuotojų ugdymo sąlygos Jums yra svarbios.
Man labai svarbuMan svarbuMan nei svarbu, nei nesvarbuMan nesvarbuMan visiškai nesvarbu
Dalyvauju organizacijos strategijos formavime.
Organizacijoje yra personalo specialistai atsakingai už darbuotojų mokymus.
Esu nuolat informuojamas apie strateginius pokyčius.
Žinau kur kreiptis dėl konsultacijos mokymosi tema.
Organizacijoje vyksta apklausos apie tai, ko darbuotojai nori išmokti.
Vadovai siekia, kad naujos žinios ir gebėjimai būtų praktiškai pritaikomi organizacijoje.
Vadovai skiria specialias užduotis, kuriose aš turiu pademonstruoti tai, ką išmokau naujo.
Organizacijoje priimta pasidalinti įspūdžiais ir nauja informacija, kuri įgyta mokymų metu.
14. Kokios organizacinės - vadybinės darbuotojų ugdymo sąlygos yra kuriamos Jūsų organizacijoje.
TaipNeNežinau
Dalyvauju organizacijos strategijos formavime.
Organizacijoje yra personalo specialistai atsakingai už darbuotojų mokymus.
Esu nuolat informuojamas apie strateginius pokyčius.
Žinau kur kreiptis dėl konsultacijos mokymosi tema.
Organizacijoje vyksta apklausos apie tai, ko darbuotojai nori išmokti.
Vadovai siekia, kad naujos žinios ir gebėjimai būtų praktiškai pritaikomi organizacijoje.
Vadovaui skiria specialias užduotis, kuriose aš turiu pademonstruoti tai, ką išmokau naujo.
Organizacijoje priimta pasidalinti įspūdžiais ir nauja informacija, kuri įgyta mokymų metu.
15. Trumpai pakomentuokite, ką dar reikėtų pagerinti, kad organizacijoje Jūs būtumėte suinteresuotas/a rūpintis savo tobulėjimu?