Userdajlininkele
Results3
Vieša
Pranešti

DARBUOTOJŲ PSICHIKOS SVEIKATOS RAŠTINGUMO ĮVERTINIMO KLAUSIMYNAS

Gerbiamasis dalyvi,

 

Šiuo klausimynu siekiama įvertini Jūsų žinias apie psichikos sveikatą darbo vietoje.

Prie kiekvieno teiginio skalėje nuo 1 iki 10 pažymėkite geriausiai Jūsų žinias apibūdinantį balą, kai „1“ – turiu labai mažai žinių, „10“ – turiu labai daug žinių.

Apklausa yra anoniminė, vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Duomenys bus naudojami tik veiklų vertinimo tikslais.

Iš anksto visiems dėkojame už užpildytą klausimyną!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Žinau svarbiausius veiksnius, kurie kelia didžiausią stresą darbe
2. Žinau bent 3 būdus, kaip stresas gali paveikti mano sveikatą
3. Žinau daugiau nei 2 efektyvius būdus, kaip išvengti ir sumažinti stresą, įtampą darbe
4. Žinau, kaip atpažinti profesinį perdegimą ir kur kreiptis pagalbos
5. Žinau bent 3 profesinio perdegimo priežastis
6. Gebu atpažinti psichologinį smurtą, persekiojimą, žeminimą, ujimą darbe savo arba kolegos atžvilgiu
7. Žinau mažiausiai 3 būdus, kaip išvengti psichologinio smurto darbe
8. Žinau, koks darbe optimalus darbo krūvis, darbo laiko trukmė ir tempas, siekiant išlaikyti gerą psichinę sveikatą
9. Aš žinau, psichologinio kapitalo sudedamąsias dalis
10. Žinau, kas yra emocinė parama darbe, ir galiu padėti kolegai, kuriam šiuo metu tokios pagalbos reikia
11. Žinau bent 3 būdus, kurie man padeda stiprinti psichikos sveikatą darbe ir asmeniniame gyvenime
12. Jūsų pastebėjimai, kokiomis aktualiomis temomis norite kalbėtis su lektoriais PSKD mokymų metu?