Darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimas

Šios anketos rezultatai bus panaudoti rašant diplominį. Ačiū visiems dalyvavusiems tyrime.
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Ar esate patenkinti savo dabartiniu darbu?

2. Įvertinkite pagal svarbą veiksnius, lemiančius pasitenkinimą darbu: paties darbuotojo nuostatos

3. Įvertinkite pagal svarbą veiksnius, lemiančius pasitenkinimą darbu: galimybė panaudoti įgūdžius

4. Įvertinkite pagal svarbą veiksnius, lemiančius pasitenkinimą darbu: galimybė priimti sprendimus

5. Įvertinkite pagal svarbą veiksnius, lemiančius pasitenkinimą darbu: galimybė tobulėti

6. Įvertinkite pagal svarbą veiksnius, lemiančius pasitenkinimą darbu: karjeros galimybės

7. Įvertinkite pagal svarbą veiksnius, lemiančius pasitenkinimą darbu: pripažinimas bei vertinimas

8. Įvertinkite pagal svarbą veiksnius, lemiančius pasitenkinimą darbu: darbo rezulatatų aptarimas

9. Įvertinkite pagal svarbą veiksnius, lemiančius pasitenkinimą darbu: mokamas atlyginimas

10. Įvertinkite pagal svarbą veiksnius, lemiančius pasitenkinimą darbu: vadovavimo stilius

11. Įvertinkite pagal svarbą veiksnius, lemiančius pasitenkinimą darbu: santykiai su vadovu

12. Įvertinkite pagal svarbą veiksnius, lemiančius pasitenkinimą darbu: gera psichologinė atmosfera

13. Kita (įrašykite)

14. Jūsų amžius (įrašykite)

15. Jūsų stažas įmonėje

16. Įmonės veikla

17. Išsilavinimas