Useragnebu
Results91
Vieša
Pranešti

Darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas

Gerbiamasis, Esu, viešojo administravimo studentė atlieku tyrimą, kurio tikslas sukurti darbuotojų motyvavimo sistemą. Tyrimui labai padėtų Jūsų atsakymai. Šiuo tyrimu bus siekiama išsiaiškinti, kaip darbuotojas vertina savo darbą, ar jaučia pasitenkinimą jį dirbdamas, nustatyti pasitenkinimo lygį. Šis tyrimas atliekamas mokymo tikslais. Apklausos metu gauti rezultatai nebus niekur viešai skelbiami. Labai dėkinga už atsakymus.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar jaučiate pasitenkinimą darbu?
2. Kokią reikšmę Jums turi darbas?
3. Ar žinote kas yra ugdymo sistema?
4. Kaip vertinate personalo ugdymo sistemą Jūsų įmonėje?
5. Kaip manote ar būtinas darbuotojų motyvavimas?
6. Kokius motyvavimo būdus taiko Jūsų vadovybė?
7. Kuris skatinimo nepiniginis būdas malonesnis?
8. Kaip įvertintumėte savo dedamas pastangas darbe ir atlyginimo santykį?
9. Kokia psichologinė atmosfera darbe?
10. Ar motyvacijos stoka verčia galvoti apie kitą darbą?
11. Dėl kokių priežasčių keistumėte darbą?
12. Šiame klausime bus pateikta keletas kriterijų, kurie veikia jūsų darbą. Atsakymus vertinkite taip: 1 – gerai; 2 – patenkinamai; 3 – blogai
123
Organizacija kurioje dirbate
Oragnizacijos vadovavimo sistema
Organizacijos požiūris į darbuotojus
Organizacijos atlyginimo sistema
Organizacijos darbo sąlygos
Organizacijos skatinimo sistema
Organizacijos tobulinimosi sistema
13. Kokios motyvacinės priemonės jus labiausiai motyvuotų dirbti? Įvertinkite kriterijus: 1 – motyvuoja, 2 – nemotyvuoja, 3 – nesvarbu.
123
Fiksuotas nekintamas atlyginimas
Fiksuotas mažesnis atlyginimas, didesnė procentų dalis nuo rezultatų
Nepiniginiai priedai (firmos automobilis, mobilusis telefonas, atostogos, kita)
Pripažinimas ir pagyrimas
Galimybė dalyvauti priimant sprendimus
Pozityvi darbo aplinka
Premijos, paskatinimai
Saviraiškos galimybės
Galimybė tobulėti, kelti kvalifikacija, mokintis
Karjeros galimybės
14. Jūsų užimamos pareigos darbovietėje
15. Jūsų lytis:
16. Jūsų amžius:
17. Jūsų pajamos
18. Jūsų išsilavinimas