Userrita.kv
Vieša
Pranešti

Darbuotojų motyvacijos priemonių tobulinimas

Ištirti ir įvertinti darbuotojų motyvaciją ir jos įtaką įmonės veiklos rezultatams
Jūsų lytis
Jūsų amžius
Jūsų pajamos
Jūsų darbo stažas
Jūsų išsilavinimas
Ar įmonės politiką lengva suprasti?
Ar darbdaviai suprantamai pateikia įmonės politiką?
Ar įmonės politika atitinka darbo praktiką?
Ar darbdaviai stebėdami Jūsų darbą elgiasi teisingai?
Ar galite pasitikėti Jūsų darbo prižiūrėtojais?
Ar darbo kontrolė lemia Jūsų individualius darbų atlikimus?
Ar Jūsų darbo atlyginimas panašus į kitų įmonių mokamą algą tokį pat darbą dirbančiam žmogui?
Ar Jūsų darbdaviai mano, kad jie už Jūsų darbą moka pakankamai?
Ar darbo politika susijusi su atlyginimu, paaukštinimu ir premija?
Ar darbuotojai turi galimybę bendrauti vienas su kitu po darbo dienos?
Ar Jūs linkęs bendrauti ir dirbti komandose su kitais įmonės darbuotojais?
Ar tenka dirbti su darbuotojais, kurie trukdo darbui?
Ar Jūsų darbo įranga veikia tinkamai?
Ar visi nesklandumai yra sutvarkomi per dieną?
Ar darbo aplinka jauki?
Ar Jūs suprantate, kad Jūsų darbas reikšmingas įmonei?
Ar Jūs bendraujate vien su tais, kurie užima aukštesnes pareigas ir kurių darbas reikšmingesnis už J
Ar Jūs ieškote būdų pagerinti savo darbo procesą ir padaryti jį labiau efektingu?
Ar darbuotojai turi aiškius, pasiekiamus uždavinius ir galimybes juos vykdyti?
Ar darbuotojų asmeniniai talentai yra panaudojami?
Ar Jūsų darbe pakankamai iššūkių?
Ar darbuotojams duodama pakankamai laisvės ir valdžios?
Ar atliekant darbą Jums suteikiama visiška atsakomybė?
Ar jaučiate, kad turite kokias nors nuosavybės teises į atliekamą darbą?
Ar Jūs pripažįstate kitų darbuotojų svarbius darbo laimėjimus?
Ar darbdaviai iš karto pripažįsta ir įvertina darbuotojų gerai atliktą darbą?
Ar įmonėje kaip nors yra įprasminami darbuotojų pasiekimai?
Ar Jus paaukština pareigose, jei esate tinkamas?
Ar Jums atlyginama už įvykdytus darbus?
Ar Jums atlyginama už ištikimybę įmonei
Jūs įstaigoje esate vienas iš: