UserDijanute
Vieša
Pranešti

Darbuotojų motyvacija - kopija

„Kas jums svarbu šiame darbe (įvertinkite kiekvieną kriterijų nuo 1 iki 5: 1 – visiškai nesvarbu, 2 – nesvarbu, 3 – iš dalies svarbu, 4 – svarbu, 5 – labai svarbu)?“
12345
Darbo užmokestis
Priedai už individualius (grupinius) darbus
Nepiniginiai priedai (mobilusis telefonas, tarnybinis automobilis, nemokami automobilio degalai ir kt.)
Tinkamos darbo sąlygos
Darbo laikas
Draudimas
Švenčių šventimas įmonėje
Vadovo dėmesys jums
Individualių (grupinių) pasiekimų įvertinimas
Karjeros galimybės
Galimybė mokytis