UserJolanciukass
Results18
Vieša
Pranešti

Darbuotojų motyvacija ir įsitraukimas

Laba dien, esu Vilniaus kolegijos studentė ir rašau darbą tema nuo ko priklauso darbuotojų motyvacija ir įsitraukimas. Prašau keletos minučių jūsų laiko atsakant į pateiktus klausimus. Anketa anoniminė ir jos rezultatai bus naudojami tik rašto darbe. Ačiū

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Įmonėje egzistuoja darbuotojų motyvavimo sistema.
Darbovietėje taikomos motyvavimo priemonės Jus pakankamai motyvuoja našiam darbui
Esu patenkintas/-a gaunamu darbo užmokesčiu
Darbo užmokestis yra adekvatus mano įdėtoms pastangoms darbui atlikti
Įmonėje mokamos premijos/priedai už pasiektus darbo rezultatus
Jums svarbiau dirbti gerai apmokamą darbą, net jei turėtumėte mažiau galimybių būti paaukštintas pareigose
Šis darbas - mano vienintelis pragyvenimo šaltinis
Darbo metu numatytas laikas pietų pertraukai
Kasmetinių atostogų laiką galiu pasirinkti pats, kada pageidauju
Ergonomiškai (patogiai) įrengta darbo vieta
Esu aprūpintas/-a visomis būtinomis darbui priemonėmis (prietaisais, įrankiais, darbo rūbais)
Darbo mikroklimatas yra geras
Santykiai su kolegomis yra geri
Santykiai su vadovu yra geri
Vadovas tinkamai įvertina mano pastangas ir atliktą darbą
Yra suteikiama savivalda ir savikontrolė kasdieniniuose darbuose
Vadovybė suteikia galimybę siekti karjeros įmonėje
Pasitaikius tinkamai progai, išeičiau dirbti į kitą įmonę
Gaunu pakankamai informacijos apie įmonės veiklą
Dalyvauju sprendimų priėmimo procese
Dažnai išsakau savo idėjas ir mintis vadovybei
Į mano išsakytas idėjas ir mintis būna atsižvelgta
Man tenka tik vykdyti vadovo nurodymus
Man aiškiai ir suprantamai formuluojamos darbo užduotys
Su malonumu prisiimčiau didesnę atsakomybę
Jaučiu, kad mano atliekamas darbas yra vertinamas
Organizacija suinteresuota išlaikyti gerus darbuotojus
Kokios priemonės jus motyvuotų dirbti geriau (išsirinkite 3 svarbiausius)?
Man, kaip darbuotojui, svarbiausia patenkinti fiziologinius poreikius (normalios darbo sąlygos, premijavimas, kasmetinės atostogos ar pan.)
Man, kaip darbuotojui svarbiausia patenkinti saugumo poreikius (garantuota darbo vieta, saugus drabas, socialinės garantijos)
Man,kaip darbuotojui svarbiausia patenkinti socialinius poreikiu (geri darbo santykiai su vadovu, bendradarbiais ir pan.)
Man, kaip darbuotojui, svarbiausia patenkinti pagarbos ir statuso poreikius (siekti pripažinimo, aukštesnio statuso ir pan.)
Man, kaip darbuotojui, svarbiausia patenkinti saviraiškos poreikius (galimybė mokytis, eiti akštesnes pareigas, tobulėti ir pan.)
Ar darbdavio Jums teikiamos motyvavimo priemonės atitinka Jūsų poreikius?