Userdonatex2000
Vieša
Pranešti

Darbuotojų kompetencijos tyrimas

1.Kuriai amžiaus grupei priklausote?
2. Jūs esate:
3. Jūsų išsilavinimas:
Kita (įrašykite):
4. Kaip Jūs suprantate sąvoką „kompetencijos vystymas“? (pasirinkite vieną variantą)
5. Ar Jūsų organizacija yra imli naujovėms, orientuota į nuolatinį tobulinimąsi?
6. Kaip galvojate, ar Jūs esate šiuolaikiškai besimokantis žmogus?
7. Kodėl Jūs mokotės, tobulinate save bei savo veiklą? (galite pasirinkti kelis variantus)
8. Kokiu būdu Jūs vystote savo kompetenciją?
Kita (įrašykite):
9. Kas Jus skatina mokymuisi?
kita (įrašykite):
10. Kokia mokymosi veikla Jums yra priimtinesnė?
11. Ar Jūsų organizacijoje vyrauja bendradarbiavimo atmosfera?
12. Kaip įvertintumėte mokymąsi bendradarbiaujant?
13. Ar prašote pagalbos iš kolegų, kai jaučiate, kad problemai išspręsti Jums trūksta žinių?
14. Koks Jūsų požiūris į tai, kad darbuotojas vienu ar kitu klausimu prašo pagalbos iš savo kolegų?
15. Koks (kokia) Jūs esate diskusijų metu?
16. Ar Jūs analizuojate, apmąstote savo veiklą?
Kita (įrašykite):