Userakulauskasarturas
Results226
Vieša
Pranešti

Darbuotojų įsitraukimo į darbą reikšmė nuotoliu dirbančių žmonių darbo ir asmeninio gyvenimo balansui

Miela (-as) respondente,

tai yra informuoto sutikimo dalyvauti tyrime forma. Joje pateikta svarbi informacija apie šį tyrimą. Prašome nuodugniai susipažinti su šia informacija, kad galėtumėte išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą dalyvauti tyrime.  

Tyrimą vykdo Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedros Organizacinės psichologijos magistrantūros studijų programos 2 kurso studentas Artūras Akulauskas. Tyrimu siekiama ištirti darbuotojų įsitraukimo į darbą reikšmę nuotoliu dirbančių žmonių darbo ir asmeninio gyvenimo balansui.

Tyrime kviečiami dalyvauti šiuo metu dirbantys asmenys. Tyrimas vyks internetinės apklausos būdu. Jo metu Jūs turėsite atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną Jums labiausiai tinkamą atsakymą. Šioje anketoje nėra teisingų ar klaidingų atsakymų – čia svarbi Jūsų asmeninė nuomonė. Dalyvavimas tyrime truks apie 10min. 

Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Net sutikus dalyvauti, Jūs galėsite pasitraukti iš tyrimo bet kuriuo metu.  

Tyrėjas nenumato, kad dalyvavimas tyrime Jums galėtų sukelti didesnius išgyvenimus nei patiriami kasdieniame gyvenime.  

Bet kokia informacija, kuri bus surinkta tyrimo metu išliks konfidenciali ir bus prieinama tik darbo tyrėjui. Tyrimo metu surinkti duomenys bus naudojami tik moksliniais tikslais ir viešinami tik apibendrinti. Pasibaigus tyrimui visi internetinės apklausos metu surinkti duomenys bus pilnai sunaikinti.  

Jei turite klausimų ar pageidaujate gauti detalesnės informacijos apie tyrimą tiek tyrimo eigoje, tiek po jo galite kreiptis į tyrimo vykdytoją Artūrą Akulauską, [email protected] 

Pradėdama(-as) pildyti apklausą nurodote, kad  susipažinote su informuoto sutikimo forma, supratote pateiktą informaciją ir SUTINKATE dalyvauti tyrime, kurio metu gauti duomenys bus naudojami moksliniais tikslais, laikantis konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kokia yra Jūsų lytis?Privalomas
Koks Jūsų amžius?Privalomas
Jūsų išsilavinimas:Privalomas
Ar šiuo metu dirbate?Privalomas
Darbo stažas esamoje darbovietėje:Privalomas
Jūsų darbo organizavimo būdas:Privalomas
Kiek valandų vidutiniškai per savaitę dirbate nuotoliniu būdu?Privalomas
Kiek patirties turite dirbant nuotoliniu būdu (metais)?Privalomas
Žemiau pateiktoje lentelėje pateikti įvairūs teiginiai susiję su darbo ir asmeninio gyvenimo balansu. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną teiginį ir pažymėti Jums tinkantį atsakymo variantą. Jei niekada taip nesijautėte, pažymėkite "0". Jeigu esate patyręs (-usi) šį jausmą, nurodykite, kaip dažnai taip jaučiatės pažymėdami atsakymą nuo „1“ iki „6“.Privalomas
0 - Niekada1 - Keletą kartų per metus ar rečiau2 - Kartą per mėnesį ar rečiau3 - Keletą kartų per mėnesį4 - Kartą per savaitę5 - Kelis kartus per savaitę6 - Kasdien
Grįžtu iš darbo per daug pavargęs (-usi), kad galėčiau daryti tai, ką noriu.
Dėl mano darbo sunku išlaikyti tokį asmeninį gyvenimą, kokio norėčiau.
Dažnai nepaisau savo asmeninių poreikių dėl keliamų reikalavimų darbe.
Mano asmeninis gyvenimas kenčia dėl mano darbo.
Turiu praleisti svarbią asmeninę veiklą dėl laiko, kurį praleidžiu dirbdamas.
Mano asmeninis gyvenimas išeikvoja mano energiją, kurios reikia darbui atlikti.
Mano darbas kenčia dėl visko, kas vyksta mano asmeniniame gyvenime.
Daugiau laiko skirčiau darbui, jei ne visa tai, kas vyksta mano asmeniniame gyvenime.
Esu per daug pavargęs (-usi), kad galėčiau efektyviai dirbti dėl dalykų, kurie vyksta mano asmeniniame gyvenime.
Kai esu darbe, nerimauju dėl dalykų, kuriuos turiu daryti ne darbo metu.
Man sunku atlikti savo darbą, nes esu susirūpinęs (-usi) asmeniniais reikalais darbe.
Mano darbas suteikia man energijos užsiimti man svarbia veikla už darbo ribų,
Dėl savo darbo esu geresnės nuotaikos namuose.
Tai, ką darau darbe, padeda man spręsti asmeninius ir praktinius klausimus namuose.
Esu geresnės nuotaikos darbe dėl visko, kas vyksta mano asmeniniame gyvenime.
Mano asmeninis gyvenimas suteikia man energijos atlikti savo darbą.
Mano asmeninis gyvenimas padeda man atsipalaiduoti ir jaustis pasirengusiam kitos dienos darbams.
Žemiau pateiktoje lentelėje pateikti įvairūs teiginiai susiję su įsitraukimu į darbą. Šie 9 teiginiai yra apie tai, kaip asmuo gali jaustis darbe. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną teiginį ir pažymėti Jums tinkantį atsakymo variantą. Jei niekada taip nesijautėte, pažymėkite "0". Jeigu esate patyręs (-usi) šį jausmą, nurodykite, kaip dažnai taip jaučiatės pažymėdami atsakymą nuo „1“ iki „6“.Privalomas
0 - Niekada1 - Keletą kartų per metus ar rečiau2 - Kartą per mėnesį ar rečiau3 - Keletą kartų per mėnesį4 - Kartą per savaitę5 - Kelis kartus per savaitę6 - Kasdien
Savo darbe trykštu energija.
Manau, kad mano darbas yra labai prasmingas ir tikslingas.
Kai dirbu, laikas bėga nepastebimai.
Dirbdamas jaučiuosi stiprus ir gyvybingas.
Esu savo darbo entuziastas.
Dirbdamas pamirštu visą kitą aplink.
Mano darbas mane įkvepia.
Atsikėlęs ryte noriu eiti į darbą.
Jaučiuosi laimingas dirbdamas intensyviai.
Didžiuojuosi darbu, kurį dirbu.
Esu pasinėręs į savo darbą.
Aš galiu labai ilgai dirbti neatsitraukdamas.
Manau, kad mano darbe gausu iššūkių.
Dirbdamas užmirštu visą kitą.
Darbe esu labai atsparus psichologiškai.
Man sunku atsitraukti nuo darbo.
Aš visuomet dirbu atkakliai, net kai kas nors nesiseka.