Userjbondarenko
Results62
Vieša
Pranešti

Darbuotojų įsitraukimas organizacijose su pasidalinta atsakomybe

Gerbiamas respondente,


Atliekamas tyrimas apie darbuotojų įsitraukimą organizacijose su pasidalinta atsakomybe. Apklausą kviečiami pildyti darbuotojai, kurie kartu su tiesioginiu vadovu yra atskaitingi netiesioginiam (projekto, produkto, objekto ir pan.) vadovui.


Klausimynas sudarytas iš trijų dalių. Pirmoji dalis - demografiniai klausimai.  Antroje dalyje įsivaizduokite, kad Jūsų netiesioginis vadovas dalyvauja kiekvienoje iš dvylikos situacijų. Kiekvienoje situacijoje yra aprašyti keturi elgesio būdai. Pagalvokite, kaip Jūsų vadovas pasielgtų kiekvienoje situacijoje. Tada, remiantis savo patirtimi, apibraukite raidę to varianto, kuris Jūsų nuomone atitinka Jūsų vadovui labiausiai tinkantį pasirinkimą. Trečioje dalyje įvertinkite, kiek esate patenkintas savo įmone kaip darbo vieta.


Klausimynas yra anoniminis, duomenys bus naudojami tik apibendrintai, Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami ar skelbiami. Klausimyno pildymui reikalinga nusimatyti 10-15 minučių laiko.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis:
Jūsų amžius (įrašykite):
Jūsų bendras darbo stažas (įrašykite metus ir mėnesius):
Jūsų darbo stažas dabartinėje darbovietėje dabartinėse pareigose (įrašykite metus ir mėnesius):
Jūsų pareigos:
Kaip įvertintumėt savo patirtį einamose pareigose:
Jūsų įmonės verslo sektorius:
Įmonės darbuotojų skaičius:
1 Situacija. Pastaruoju metu Jūs neatsakote į kolegų draugiškus kalbinimus ir į susirūpinimą jūsų gerbūviu. Jūsų darbo rezultatai pastebimai prastėja. Galimi vadovo elgesio variantai:
2 Situacija. Jūsų grupės darbo rezultatai gerėja. Vadovas įsitikino, kad visi grupės nariai suvokia savo pareigas ir tai, kokių darbo rezultatų iš jų laukiama. Galimi vadovo elgesio variantai:
3 Situacija. Jūsų grupės nariai nesugeba išspręsti problemos. Paprastai vadovas nesikiša į grupės darbą. Grupės darbo rezultatai ir tarpusavio santykiai geri. Galimi vadovo elgesio variantai:
4 Situacija. Vadovas planuoja pokyčius. Komandos nariai pasižymėję kaip geri darbuotojai. Jie supranta pakeitimų būtinumą. Galimi vadovo elgesio variantai:
5 Situacija. Pastaruosius kelis mėnesius projekto grupės pasiekimai, darbo rezultatai blogėja. Nariai nesistengia. Jiems pastoviai reikia priminti, kad užduotys turi būti atliekamos laiku. Praeityje projektų vadovui yra padėjęs užduočių ir pareigų perskirstymas. Galimi vadovo elgesio variantai:
6 Situacija. Vadovas dirba su efektyviai funkcionuojančią komanda. Prieš jį buvęs vadovas griežtai kontroliavo situaciją. Vadovas nori, kad grupė išliktų tokia pat produktyvi, bet taip pat norėtų padaryti aplinką šiek tiek labiau humaniška. Galimi vadovo elgesio variantai:
7 Situacija. Vadovas svarsto, kaip pakeisti esamą grupės struktūrą ir sukurti naują. Grupės nariai jau yra pateikę savo pasiūlymus apie būtinus pokyčius. Grupė produktyvi ir lanksti savo veikloje. Galimi vadovo elgesio variantai:
8 Situacija. Grupės darbo rezultatai ir tarpusavio santykiai yra geri. Vadovas jaučiasi šiek tiek nesaugiai, nes jam atrodo, kad jis per mažai vadovauja grupei. Galimi elgesio variantai:
9 Situacija. Jūsų projekto vadovas naujai paskirtas vadovauti Jūsų grupei ir įgyvendinti pokyčius, kurie yra pavėluoti. Grupė nelabai supranta savo darbo tikslus. Pažeidinėjama darbo drausmė. Grupės susirinkimai panašūs į saloninius pokalbius. Potencialiai grupės nariai yra talentingi, bet jiems reikia padėti. Galimi vadovo elgesio variantai:
10 Situacija. Grupė paprastai atsakingai atlieka pareigas. Tačiau dabar ji nereaguoja į vadovo neseniai pakeistus darbo standartus. Galimi vadovo elgesio variantai:
11 Situacija. Jūsų grupei paskyrė naują projekto vadovą, kurį neseniai pakėlė pareigose. Prieš tai buvęs vadovas nebuvo įsitraukęs į grupės reikalus. Grupė adekvačiai tvarkėsi su užduotimis. Grupės tarpusavio santykiai yra geri. Galimi vadovo elgesio variantai:
12 Situacija. Pastebima, kad grupės viduje iškilo vidinės problemos. Grupė puikiai atlieka savo darbą. Nariai efektyviai siekia ilgalaikių tikslų. Praeitais metais jie dirbo darniai. Visi grupės nariai turi pakankamą kvalifikaciją užduočių atlikimui. Galimi vadovo elgesio variantai:
Penkių balų skalėje, kai „5“ yra labai patenkintas, o „1“ - labai nepatenkintas, kiek esate patenkintas savo įmone kaip darbo vieta?
visiškai nesutinkunesutinkunei sutinku nei nesutinkusutinkuvisiškai sutinku
0. Aš esu patenkintas savo įmone kaip darbo vieta.
1. Aš žinau, ko iš manęs tikimasi darbe.
2. Aš turiu medžiagas ir įrangą, kurių reikia norint tinkamai atlikti savo darbą.
3. Darbe turiu galimybę kiekvieną dieną daryti tai, ką moku geriausiai.
4. Per pastarąsias septynias dienas sulaukiau pripažinimo ar pagyrų, kad gerai atlieku darbą.
5. Mano vadovui ar kažkam kitam darbe aš rūpiu kaip žmogus.
6. Darbe turiu bendradarbį, kuris skatina mane tobulėti.
7. Darbe mano nuomonė yra svarbi.
8. Mano įmonės misija ar tikslas priverčia mane jausti, kad mano darbas yra svarbus.
9. Mano bendradarbiai yra įsipareigoję atlikti darbą kokybiškai.
10. Darbe turiu geriausią draugą.
11. Per pastaruosius šešis mėnesius kažkas darbe kalbėjo su manimi apie mano pažangą.
12. Praėjusiais metais darbe turėjau galimybių mokytis ir augti.