Danės upės vandens lygio kilimo ir potvynių grėsmės poveikis socioekonominei aplinkai

Sveiki!

Esame Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto antro kurso geografijos studentai. Atliekame tyrimą, kuriuo norime įvertinti ekstremalių hidrometeorologinių sąlygų socioekonominį poveikį Danės upės žemupyje. Šios anketos tikslas - išsiaiškinti, kokią įtaką gyvenimas potvynių rizikos teritorijose daro Jūsų kasdienybėje. Vykdomas tyrimas – anonimiškas, todėl vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Anketoje nėra teisingų ir neteisingų atsakymų, svarbi tik jūsų nuomonė, kurią išreikšti jūs užtruksite tik 10 minučių. Prašome Jūsų skirti kelias minutes laiko atsakyti į klausimus. 

Ačiū!

 

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Kaip dažnai Jūsų gyvenamajame rajone vyksta Danės upės vandens lygio kilimas?

2. Kokio (-ių) tipo (-ų) potvynių Jūsų gyvenamasis būstas yra pažeidžiamas?

3. Kaip manote, ar Jūsų gyvenamajame rajone vandens lygio kilimo pasikartojimas kasmet dažnėja?

4. Jūsų nuomone, ar vandens lygio kilimo/potvynių rizika didėja dėl klimato kaitos?

5. Kaip gerai Jūsų gyvenamas būstas apsaugotas nuo vandens lygio kilimo/potvynių?

6. Ar teko tikslingai imtis priemonių siekiant sumažinti vandens lygio kimilo/potvynių grėsmę?

7. Kokias prevencines priemones įgyvendinote siekdami sumažinti vandens lygio kilimo/potvynių grėsmę?

8. Jūsų nuomone, kokių prevencinių priemonių siekiant sumažinti vandens lygio kilimo/potvynių grėsmę, turėtų imtis vietos valdžia?

Stresas/įtampa:

Labai blogai 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Labai gerai 10
9. Kaip vertinate savo emocinę būklę prieš vandens lygio kilimą/potvynį?
10. Kaip vertinate savo emocinę būklę per vandens lygio kilimą/potvynį?
11. Kaip vertinate savo emocinę būklę po vandens lygio kilimo/potvynio?

12. Ar nerimaujate dėl potvynių grėsmės atsižvelgiant į galimus nuostolius?

13. Ar turite automobilį?

14. Ar potvynių metu Jūsų būste iškyla elektros tiekimo sutrikimų?

15. Ar potvynio metu iškyla ryšio (telefono ryšio ir interneto, televizijos) sutrikimų?

16. Ar potvynio metu iškyla vandens tiekimo ar vandens kokybės problemų?

17. Ar potvynių metu bendraujate su kaimynais?

18. Ar teko patirti žalą dėl vandens lygio kilimo/potvynio?

19. Jei patyrėte, kaip vertinate patirtą žalą?

20. Ar draudžiate savo būstą? (Jeigu atsakėte NE - atsakinėkite į 29 klausimą)

21. Patyrus žalą, ar kreipiatės į draudimo kompanijas žalos atlyginimui?

22. Ar draudimas kompensavo potvynio metu padarytą žalą?

*Žala dėl potvynio nekompensuojama, kuris draudimo vietoje buvo numatomas pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos statistinius duomenis (įvyksta bent 1 kartą per 10 metų, t. y. vertinant potvynio tikimybę analizuojamas 100 metų laikotarpis ir konkrečioje vietovėje per tą laikotarpį įvykusių potvynių skaičius).

Šio klausimo atsakymai viešai nerodomi

23. Jei būtų galimybė keisti gyvenamą vietą, ar keistumėte?

24. Kokia Jūsų santuokinė padėtis?

25. Kiek vaikų turite?

26. Kiek vaikų iki 18 metų turite?

27. Kokie yra Jūsų pragyvenimo šaltiniai?

28. Kuris (-i) iš šių nedirbančių asmenų Jūs esate? (Jei dirbate - praleiskite šį klausimą)

29. Jūsų gyvenamasis Klaipėdos miesto rajonas?

30. Kiek laiko gyvenate šioje vietoje?

31. Lytis

32. Amžius

33. Ką Jūs baigėte?