Danės upės vandens lygio kilimo ir potvynių grėsmės poveikis socioekonominei aplinkai

26. Kiek vaikų iki 18 metų turite?

  1. 2
  2. Neturiu
  3. 2
  4. 13
  5. 0
  6. 0
  7. 0
  8. 0
  9. 0
  10. 0