Danės upės vandens lygio kilimo ir potvynių grėsmės poveikis socioekonominei aplinkai

25. Kiek vaikų turite?

  1. -
  2. 1
  3. 1
  4. 1
  5. 2
  6. -
  7. 0
  8. 3
  9. 2
  10. 0