Būtingės naftos terminalas

Sveiki, esu I kurso LSMU, veterinarinės medicinos studentė ir darau apklausą norėdama sužinoti jūsų nuomonę ir požiūrį į naftos terminalo įtaką ekosistemai, žmogui ir gyvūnams. Ačiū už atsakymus! :)

12. Kaip jūsų nuomone būtų galimą sumažinti naftos terminalo keliamą taršą?
Pereiti prie tvaresnių energijos gavimo būdų
Uždaryti.
Tobulinti naftos terminalo struktūrą, didinti priežiūrą.
Sustiprinti saugos reikalavimai
Nesidomėjau šiuo klausimu
Taikyti griežtesnius reikalavimus, dažnai tikrinti ar jų yra laikomasi.
Idk
Mažinti naftos paklausą vartojime, taip sumažinant naftos tiekimą į terminalą.
Imtis daugiau atsargumo priemoniu kad nafta neiišsilietu, dažniau tikrinti įrangą