Būtingės naftos terminalas

10. Kaip manote 2001m. įvykusi avarija paveikė ekosistemą, gyvūnus ir žmogų?

  1. Labai neigiamai
  2. Iš dalies taip.
  3. Manau, jog paveikė visus ekosistemos dalyvius.
  4. Bandyta avarijos padatinius eliminuoti, tačiau vistiek dalis teršalų sistemą paveikė neigiamai
  5. Taip
  6. Itin pakenkė žuvims, vandens augalams, mikroorganizmams, užteršė vandenį.
  7. Maybe a lil
  8. Taip
  9. Taip paveikė ypač gyvūnus ir ekosistemą