Būtingės naftos terminalas

5. Kaip naftos terminalas kenkia žmogui ir gyvūnams?

  1. Gyvūnams ir žmogui kenkia nafta, išmetami teršalai.
  2. Teršia aplinką nuodingomis nuotekomis
  3. Teršalais, kurie gali sukelti gyvūnų ir žmogaus sveikatos sutrikimus.
  4. mirśta žuvys, eutrifikacija, žuvų riebaluose kaupiasi kenksminga medžiaga, kurios gauna ir žmogus, jei suvalgo tą žuvį
  5. Nežinau
  6. Taršos pasekoje atsiranda rugštieji lietūs, kurie daro žalą demdirbystei, gyvūnų buveinėm, patiems gyūnams.
  7. Idk
  8. Sukelia rūgštųjį lietų- iškrenta į upes, ant augalų ir patenka į gyvūnų virškinimo traktą
  9. Naikinami miškai, užimami plotai terminalo plėtrai, perdirbtos naftos atliekos taip pat yra problema.
  10. Išsiliejus gyvūnai apsineša nafta, paukščiai nebegali skristi nes sukimba sparnai. Užteršiamas vanduo