Būsimos profesijos

Tiriame su mokykla, kokios specialybės bus šiemet paklausiausios
Kokiai specialybei stojant ketinate teikti pirmenybę?
Vaidyba
Pchiologija
Kosmetalogei
Bilogija
Dizainas reklamos
viešasis administarvimas
Sekretorė
nezinau
Masažistė
Socialinio slaugytojo
kirpėja, manikiurininkė
Treniravimas
IT Inzinerija
Teisė
paklausiai
Žaidimu kurimui
medicinai
medicinai
teise
Socialinis darbas
administravimui
Teisei
Informatika
Architektūrai
odontologija
medicina
informatika
kultūros vadybai
Socialinis darbas
administravimui
odontologijai
socialinis darbas
Ekonomikai
verslo administrabimas
teise
Lietuvių filologija ir reklama
pedagogas
vaiko teisiu apsaugai
Politikai
Kosmetologes
Tarptautiniam verslui
Viešajam administravimui
Verslo informacijos vadyba
Maisto produktų technologijos
nezinau
verso/viesasis administravimas;ekonomika
lietuvių filologijai
nezinau
finansai
psichologijai
vadyba
ekologijai
vadyba
ikjljlkjlkjljlkj
anglu kalbai
ekonomikai,verslo informatikai
verslo vadyba
kulturos vadybai
Kineziterapijai
administravimui
Teise
Socialine pedagogika
nezinau
kineziterapija
Ekonomikai
Medicina
nezinau dar
gestų kalba
matieka
kosmetologija
kineziterapija
Anglu filogija
viesasis administravimas arba kalbos
ekonomikai
matematikai
ekonomika
filologija
ekonomikai
Nezinau
Medicinai
dar nežinau
matematika
viesasis administravimas
medicinos
Socialine pedagogika
grafiniam dizainui
Ekonomikai
Lietuvių filologijai
ekonomikai
Visuomenės sveikatai
buhalterija
Teisei
buhalterinė apskaita
Istorijai
Zurnalistikai
medicina
medicina
odontologija
lietuviu filologija
Ekonomikai
Vadybai
bankininkyste
pedagogika
Kultūros istorija ir antropologija
teisei
medicina
pedagogikai
Ekonomikai
Vadybą
sociologijai
zurnalistikai
medicina
ekonomikai
taikomajai fizikai
virejos
Odontologijai
verslo vadyba
Krastovaizdzio architektura
Verslo vadybai
anglu kalba
Ekonomika