UserIngridalen
Vieša
Pranešti

Burnos higienos specialistų veikla vykdant moksleivių burnos higienos prevenciją

Gerbiamas respondente,

Esu, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto, Burnos higienos studijų programos trečio kurso studentė Ingrida Lenkauskienė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra ištirti burnos higienistų veiklą, vykdant moksleivių burnos ertmės ligų prevenciją. Ši anketa yra anoniminė, tyrimo duomenys bus panaudoti baigiamojo darbo rašymui.

Ačiū! 

1. Ar keliate profesinę kvalifikaciją sveikatos edukalogijos srityje?
2. Kaip manote, kas yra sveikatos mokymas:
NesutinkuSutinku iš daliesSutinku
Kryptinga ir planinga veikla tarp mokytojo ir mokinio siekiant suteikti žinių apie sveikatos stiprinimą ir saugojimą
Mokymas planuoti, kaip greičiau pasveikti
Savęs pažinimas
Mokymas priimti su sveikata susijusius sprendimus
Įgyti gebėjimą nustatyti ir atpažinti aplinkos įtaką sveikatai
Pagerinti praktikos įgūdžius, susijusius su aplinkos rizikos veiksnių šalinimu
Tai, ką žmonės daro, kad būtų sveiki, o ne tai, ką jie žino apie sveikatą
3. Jeigu mokote vaikus burnos ertmės priežiūros, kokius mokymo metodus naudojate dažniausiai:
4. Įvertinkite, kiek žinios apie burnos ertmės profilaktiką yra Jums reikalingos ir naudingos:
110
Atsakymas
5. Ar mokote moksleivius burnos ertmės priežiūros:
6. Jei į 5 kl. atsakėte neigiamai, prašau nurodykite, kokie motyvai Jus skatintų mokyti vaikus burnos ertmės priežiūros:
7. Ar vertinate moksleivių burnos ir dantų būklę:
8. Ar dažnai sutinkate moksleivių, kurių burnos ertmė neprižiūrėta:
9. Ar nukreipiate moksleivius į odontologijos įstaigas profilaktiškai pasitikrinti dantų:
10. Ar moksleiviai į Jus kreipiasi dėl dantų skausmo:
11. Ar manote, jog Jums trūksta informacijos apie burnos ertmės profilaktiką bei jos svarbą:
12. Prašau nurodyti svarbiausius motyvus, skatinančius dirbti sveikatos priežiūros įstaigoje (galimi keli atsakymų variantai):
13. Kokie Jums svarbūs motyvatoriai skatina siekti geresnių darbo rezultatų:
NesvarbuKartais svarbuSvarbu
Didesnis atlyginimas
Piniginė premiją pagal darbo rezultatus
Raštiškas vadovybės pagyrimas
Pacientų padėka
Bendradarbių pripažinimas
Suteikta galimybė tobulėti, vykti į stažuotę
Karjeros galimybė
Vadovo žodinis pagyrimas
14. Kaip Jūs vertinate savo atliekamo darbo kokybę:
110
Atsakymas
15. Jūsų išsimokslinimas:
16. Jūsų amžius:
17. Bendras darbo stažas burnos higienos srityje (metai):