UserKristin8878
Results85
Vieša
Pranešti

Bohemos reikšmė menininkų kūrybai ir komunikacijai Kauno mieste

Gerb. Respondente,

esu Vytauto Didžiojo universiteto 2 kurso Kūrybinių industrijų magistro studentė. Darau tyrimą tema „Bohemos reikšmė menininkų kūrybai ir komunikacijai Kauno mieste“. Anketa yra anoniminė ir bus naudojama tik tyrimo tikslais, rezultatai viešai nebus skelbiami. Iš anksto dėkoju už Jūsų laiką!

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis
2. Jūsų amžius
3. Su kuo Jums asocijuojasi žodis "bohema"?
Galimi keli atsakymo variantai
4. Kuri eilutė, Jūsų manymu, geriausiai tiktų apibūdinti bohemininką?
5. Su kuriuo Lietuvos miestu Jums asocijuojasi bohema?
Galimi keli atsakymo variantai
6. Su kokiu Lietuvos/užsienio miesto rajonu Jums asocijuojasi bohema?
Galimi keli atsakymo variantai
7. Kaip manote, kokiu laikotarpiu bohema pradėjo formuotis Lietuvoje?
8. Salonai buvo tos vietos, kur XX a. pirmoje pusėje užgimė Lietuvos bohema. Kaip manote, kurios eilutės tinka apibūdinti šias vietas?
Galimi keli atsakymo variantai
9. Viena iš salonų organizatorių XX a. 3-4 deš. buvo rašytoja Sofija Kymantaitė - Čiurlionienė. Kokie, Jūsų manymu, žymūs to meto kultūros veikėjai rinkosi jos salone?
Galimi keli atsakymo variantai
10. Paveikslėlyje matomas 1930 m. architekto Vytauto Landsbergio - Žemkalnio projektuotas Kauno menininkų namų pastatas, kuris ilgainiui pradėtas vadinti "Menininkais". Kaip manote, kodėl šis pastatas buvo pramintas tokiu pavadinimu?
Galimi keli atsakymo variantai
Pic
11. Kaip, Jūsų manymu, XX a. 4-ame deš. suklestėjęs, ir kūrybiškai besireiškiantis, buvo pradėtas vadinti Kaunas?
12. Iš salonų bohemos kultūra XX a. antroje pusėje persikėlė į kavines/restoranus. Kokios vietos, Jūsų manymu, buvo populiarios paminėto laikotarpio bohemininkų tarpe Kaune?
Galimi keli atsakymo variantai
13. Bohemininkams nesvetima asociacija su alkoholiu. Kokios, Jūsų manymu, yra jų svaiginimosi priežastys?
Galimi keli atsakymo variantai
14. Kaip, Jūsų manymu, dar kitaip buvo/yra vadinami bohemininkai?
Galimi keli atsakymo variantai
15. Kurie Lietuvos/užsienio kūriniai, Jūsų manymu, pasakoja apie bohemos gyvenimą?
Galimi keli atsakymo variantai
16. Bohema šiandien yra naujų idėjų, o kartu ir nemažo pelno šatinis vis didesnę rinkos dalį užimančioms kūrybinėms industrijoms. Kaip manote, kodėl taip yra?
Galimi keli atsakymo variantai