BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE AUGANČIŲ VAIKŲ SUNKIAI KONTROLIUOJAMAS ELGESYS, PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS - kopija

Esu Vytauto Didžiojo universiteto studentė, Gintarė Sakavičiūtė, ir atlieku socialinių darbuotojų dirbančių su vaikais augančiais
bendruomeniniuose vaikų globos namuose sunkiai kontroliuojamo elgesio priežasčių ir pasėkmių tyrimą. Anketos duomenys bus panaudoti rašant egzamino darbą. Tyrimo rezultatai bus pateikti apibendrintai, todėl Jūsų anonimiškumas garantuojamas.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Jūsų lytis

Jūsų amžius

Darbo bendruomeniniuose vaikų globos namuose patirtis metais

Ar susiduriate su sunkiai kontroliuojamu vaikų elgesiu?

Kaip toks vaikų elgesys pasireiškia?

Kokioje amžiaus grupėje dažniausiai pasireiškia sunkiai kontroliuojamas elgesys?

Kaip sprendžiate sunkiai kontroliuojamo elgesio problemą?

Kaip į sunkiai kontroliuojamo elgesio vaikus reaguoja kartu gyvenantys vaikai?

Kokios dažniausios sunkiai kontroliuojamo elgesio priežastys?

Kokios dažniausios sunkiai kontroliuojamo elgesio pasėkmės?