Bendro išprusimo testas 7

1. Šis testas skirtas bendram išprusimui pasitikrinti;

2. Šį testą sudaro 40 klasimų. Siekian išvengti nesąžiningų atsakymų visi klausimai yra privalomi;

3. Nepamirškite, kad kai kurie klausimai gali būti su keliais teisingais atsakymų variantais. Jų pasirinkti atsakymai žymimi varnelėmis (o ne taškais);

4. Nusiuntę savo atsakymus, puslapio apačioje rasite teisingus;

5. Nepamirškite atlikti ir kitų testo dalių.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Jūsų lytis: ✪

Jūsų amžius: ✪

1. Ar teisingi šie teiginiai? ✪

Patvirtinkite arba paneikite teiginius
A. Taip
B. Ne
1. Nusipirkus DVD-ROM diską į jį galima įrašyti savo informaciją
2. Skrandis Jūsų atžvilgiu yra kairėje
3. Vakuumas neturi savo dalelių (jame jų nėra)
4. Triumfo arka buvo pastatyta Didžiajai Prancūzijos revoliucijai atminti
5. Augalai labai gerai auga dirvožemyje, kuriame mažai humoso
6. Per lupą matome menamą atvaizdą, o ne tikrą

2. Kas yra gliukozė? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

3. Kiek pirkėjų ir pardavėjų būdinga monopolijai? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

4. Kaip šiuo atveju vadinami skaičiai 95 ar 98? Ką jie parodo? Kurio skaičiaus – didesnio ar mažesnio – kuro kokybė geresnė?  ✪

Parašykite teisingus atsakymus. 3 aspektai
4. Kaip šiuo atveju vadinami skaičiai 95 ar 98? Ką jie parodo? Kurio skaičiaus – didesnio ar mažesnio – kuro kokybė geresnė?

5. Kuria raide pažymėras emalis, o kuria – dentinas? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
5. Kuria raide pažymėras emalis, o kuria – dentinas?

6. Kas yra izotopai? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

7. Kur driekiasi didžiausia pasaulyje stepių juosta? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

8. Nuotraukoje pavaizduota „mūsų galaktika“. Kaip ji vadinama? Koks jos tipas? ✪

Parašykite teisingus atsakymus. 2 aspektai
8. Nuotraukoje pavaizduota „mūsų galaktika“. Kaip ji vadinama? Koks jos tipas?

9. Pagal kurią formulę apskaičiuojamos palūkanos, kurios mokamos bankui už paskolą? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
9. Pagal kurią formulę apskaičiuojamos palūkanos, kurios mokamos bankui už paskolą?

10. Kurios valstybės šis gaminys? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
10. Kurios valstybės šis gaminys?

11. Juodųjų ėjimas. Kaip vadinama situacija ištikusi juodųjų karalių? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
11. Juodųjų ėjimas. Kaip vadinama situacija ištikusi juodųjų karalių?

12. Kurių prietaisų veikimas aprašytas šaltiniuose A, B ir C? ✪

Parašykite teisingus atsakymus. 3 aspektai
12. Kurių prietaisų veikimas aprašytas šaltiniuose A, B ir C?

13. Kuri valstybė buvo puolama XIX a. opijaus karuose? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

14. Kaip vadinamas oficialus piniginio vieneto vertės sumažinimas? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

15. Kuriai tautai būdingi No ir Kabukio teatrai? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

16. Kaip vadinamas šis istorinis miestas? Kurios tai civilizacijos palikimas? Kurioje dabartinėje valstybėje, kurios vėliava pavaizduota, yra šis miestas? ✪

Parašykite teisingus atsakymus. 3 aspektai
16. Kaip vadinamas šis istorinis miestas? Kurios tai civilizacijos palikimas? Kurioje dabartinėje valstybėje, kurios vėliava pavaizduota, yra šis miestas?

17. Kuris pavadinimas sieja šiuos du šaltinius? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
17. Kuris pavadinimas sieja šiuos du šaltinius?

18. Kurie štangos kelimo būdai yra Olimpinių žaidynių sunkiosios atletikos programoje? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

19. Kas pavaizduota paveikslėliuose? ✪

Kiekvienai žmogaus „dalelei“ priskirkite teisingą nuotrauką
19. Kas pavaizduota paveikslėliuose?
A
B
C
D
1. Trombocitas
2. Leukocitas
3. Eritrocitas
4. Raumuo

20. Kaip vadinama kompiuterio operatyvioji atmintis, veikianti, kol tiekiama maitinimo įtampa? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

21. Kurie medžiai pavaizduoti (arba kuriuos produktus jie mums teikia)? ✪

Parašykite teisingus atsakymus. 2 aspektai
21. Kurie medžiai pavaizduoti (arba kuriuos produktus jie mums teikia)?

22. Kuri yra pirmoji lietuviška opera? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

23. Kuri formulė yra medžiagos, būtinos buitinio stiklo gamybai? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
23. Kuri formulė yra medžiagos, būtinos buitinio stiklo gamybai?

24. Kas nutapė šią žymiąją Siksto koplyčios, esančios Vatikane, freską? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
24. Kas nutapė šią žymiąją Siksto koplyčios, esančios Vatikane, freską?

25. Kurios bendrovės logotipas pavaizduotas? Kurios valstybės yra ši bendrovė? Kuo ši bendrovė užsiima? ✪

Parašykite teisingus atsakymus. 3 aspektai
25. Kurios bendrovės logotipas pavaizduotas? Kurios valstybės yra ši bendrovė? Kuo ši bendrovė užsiima?

26. Kas yra chalva? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

27. Kuri bažnytinės muzikos kūrinių rūšis susideda iš dalių „Kyrie“, „Dies Irae“, „Sanctus“, „Agnus Dei“, „Pie Jesu“ ir kt.? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

28. Kurios valstybės paskelbė pirmąją ir antrąją konstitucijas pasaulyje? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

29. Kaip vadinamas šis brangakmenis? Kurie du cheminiai elementai įeina į jo cheminę formulę? ✪

Parašykite teisingus atsakymus. 2 aspektai
29. Kaip vadinamas šis brangakmenis? Kurie du cheminiai elementai įeina į jo cheminę formulę?

30. Kurios organizacijos karinės pajėgos dar vadinamos „žydraisiais šalmais“? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

31. Kuris įvykis vadinamas Prahos pavasariu? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

32. Kurios tautos didvyrė yra Žana d'Ark? Kuriame kare ji pasireiškė? Su kuo kariavo Žanos d'Ark valstybė šiame kare? ✪

Parašykite teisingus atsakymus. 3 aspektai

33. Kurių sportinių turnyrų (lygų) logotipai pavaizduoti? ✪

Kiekvienam sporto turnyrui priskirkite teisingą logotipą
33. Kurių sportinių turnyrų (lygų) logotipai pavaizduoti?
A
B
C
D
E
F
G
H
1. „Bundesliga“
2. NBA
3. NHL
4. NFL
5. EPL
6. ATP
7. „Wimbledon“
8. BBVA

34. Kiek mažiausiai taškų reikia, norint išvesti ploštumą? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

35. Iš kurio kūrinio pateikta ištrauka? Kas šio kūrinio autorius? ✪

Parašykite teisingus atsakymus. 2 aspektai
35. Iš kurio kūrinio pateikta ištrauka? Kas šio kūrinio autorius?

36. Kas sukūrė džinsus? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

37. Kurie mikroorganizmai pavaizduoti nuotraukoje (rutuliukai)? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
37. Kurie mikroorganizmai pavaizduoti nuotraukoje (rutuliukai)?

38. Kaip dar kitaip, iš B raidės, vadinama „žaibiškojo karo“ taktika? Kas ir per kurį karą panaudojo šią taktiką pirmą kartą? ✪

Parašykite teisingus atsakymus. 3 aspektai

39. Kas yra melioracija? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

40. Kuris teiginys teisingai apibūdina Lietuvos gelmėse esančias naudingąsias iškasenas? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

Kiek klausimų atsakėte, pasinaudodami pagalbinėmis informacijos priemonėmis? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

Čia, nusiuntę savo atsakymus, rasite teisingus atsakymus.