Bendro išprusimo testas 6

1. Šis testas skirtas bendram išprusimui pasitikrinti;

2. Šį testą sudaro 40 klasimų. Siekian išvengti nesąžiningų atsakymų visi klausimai yra privalomi;

3. Nepamirškite, kad kai kurie klausimai gali būti su keliais teisingais atsakymų variantais. Jų pasirinkti atsakymai žymimi varnelėmis (o ne taškais);

4. Nusiuntę savo atsakymus, puslapio apačioje rasite teisingus;

5. Nepamirškite atlikti ir kitų testo dalių.

Čia, nusiuntę savo atsakymus, rasite teisingus atsakymus.
Chvjv
s
ok
Atsakymai surašyti eilės tvarka (nuo 1 iki 40 klausimo): 1A;2B;3A;4A;5A;6A/B/D/Darvinas; natūraliosios atrankos/A/C/E/D/C/Izobaros; anticiklonas; giedrus, be kritulių/C/E/Rašmoro kalnas; JAV; JAV prezidentai; Vašingtonas/D/D/B/C/C/Taškas; didžiausio skaičiaus nėra/E/E/A/B/Valančius; XIX a.; blaivybės; Lietuva carinės Rusijos sudėtyje/D/A/A/Kirilica; slavų; P, B, Z, C, D; 32/1D;2A;3G;4C;5E;6B;7F;8H/C/JAV literatūrai; vergija; pilietinis karas/B/D/B/C/Klasicizmas; Gucevičius/D/C/Panda; WWF (pasaulio gamtos fondas); saugo nykstančias rūšis ir sprendžia kitas ekologines problemas; bambuko/E.