Bendro išprusimo testas 6

1. Šis testas skirtas bendram išprusimui pasitikrinti;

2. Šį testą sudaro 40 klasimų. Siekian išvengti nesąžiningų atsakymų visi klausimai yra privalomi;

3. Nepamirškite, kad kai kurie klausimai gali būti su keliais teisingais atsakymų variantais. Jų pasirinkti atsakymai žymimi varnelėmis (o ne taškais);

4. Nusiuntę savo atsakymus, puslapio apačioje rasite teisingus;

5. Nepamirškite atlikti ir kitų testo dalių.

4. Kuri tai asmenybė? Kurią teoriją paskelbė šis žmogus?
Darvinas
A
erth
asd
Jonas Basanavicius
Marksas. Marksizmas.
Darvinas. Evoliucijos teorija.
k k
Engelsas: ?
Čarlzas Darvinas. Žmogus evoliucinavosi iš žmogbeždžionės.
darvinas, evoliucijos
Darvinas Evoliucija
Čarlzas Darvinas . Evoliucija
Čarlzas Darvinas. Evoliucijos.
sfd
Nežinau
Dmitrijus Mendelejevas. Mendelejevo lentelė, cheminių elementų lentelė.
Čia yra Čarlsas Darvinas. Jo teorija yra apie tai, kad evoliucionuojame, o gamtoje reikia prisitaikyti gyvūnams, ir išlieka stipriausi.
L
nzn
nzn
Č.Darvinas. evoliucijos teorija
darvinas. Evoliucijos
dsasfasf
Darvydas. Žmogus kilęs iš beždžionės.
Darvinas. Evoliucijos teoriją.
12210
Darvinas. Evoliucijos.
K.Marksas
DARVINAS EVOLIUCIJOS
Carlzas Darvinas Realytivumo teorija
gag
Makrsas. Markso.
Darvinas Evoliucijos
Darwinas. evoliucija
Charles Dawrin. Evoliucijos teoriją.
Čarlzas Darvinas. Evoliucijos teorija.
Darvinas, natūraliosios atrankos