Usermauzerteo
Vieša
Pranešti

Bendro išprusimo testas 5

1. Šis testas skirtas bendram išprusimui pasitikrinti;

2. Šį testą sudaro 40 klasimų. Siekian išvengti nesąžiningų atsakymų visi klausimai yra privalomi;

3. Nepamirškite, kad kai kurie klausimai gali būti su keliais teisingais atsakymų variantais. Jų pasirinkti atsakymai žymimi varnelėmis (o ne taškais);

4. Nusiuntę savo atsakymus, puslapio apačioje rasite teisingus;

5. Nepamirškite atlikti ir kitų testo dalių.

Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas
1. Ar teisingi šie teiginiai?Privalomas
Patvirtinkite arba paneikite teiginius
A. TaipB. Ne
1. Pirmasis Ameriką pasiekė K. Kolumbas
2. Paklausa daro įtaką pasiūlai
3. Šokoladas gaminamas iš kavos pupelių
4. Tikimybė šioje užduotyje atspėti atsakymą lygi 2/4
5. Esant toliaregystei vaizdas susiformuoja už tinklainės
6. Socialistinei ekonominei sistemai būdingos krizės
2. Kuris procesas vyksta medžio lape naktį?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
Pic
3. Kokią funkciją, veikiant elektroniniam vamzdžiui (kineskopui), atlieka raide A pažymėtas jo sandaros elementas?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
Pic
4. Kas yra vakcinoje, suleidžiamoje skiepijant?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
5. Kuris iš šių graikų dievų yra karo ir strategijos?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
6. Kuris tai paukštis, savo uodega viliojantis pateles?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
Pic
7. Kurie (skaitmenimis 1 ir 2 pažymėti) prietaisai panaudoti atliekant bandymą? Kurios rūgšties (koks jos pavadinimas) cheminė formulė užrašyta paveikslėlyje?Privalomas
Parašykite teisingus atsakymus. 3 aspektai
Pic
8. Kuriai politinei doktrinai būdinga garantuota laisvė bei turto cenzas, norint naudotis pilietinėmis teisėmis?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
9. Kada Lietuvos vardas pirmą kartą paminimas rašytiniuose šaltiniuose?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
10. Kaip vadinamas JAV parlamentas?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
11. Kokiai maisto papildų grupei priskiriama želatina (E441)?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
12. Kurios imperijos menui būdingi šie kūriniai? Kaip tuometu buvo vadinamas miestas, buvęs šios imperijos sostine? Kurio imperatoriaus valdymo metais ši imperija pasiekė Aukso amžių? Koks pastato A pavadinimas? Kuriam tipui priklauso B, o kuriam – C paveikslai? Kuri religijos kryptis, kuriai būdingas C paveikslas, atsirado šioje imperijoje?Privalomas
Parašykite teisingus atsakymus. 7 aspektai
Pic
13. Kuri bendrovė akcijomis prekiauja tik slaptai?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
14. Ką tiria demografija?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
15. Kurios sporto šakos atstovas yra Povilas Vanagas?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
16. Kuri tai asmenybė? Kurios valstybės išsivadimo lyderis yra šis žmogus? Už kokį – smurtinį ar nesmurtinį – pasipriešinimą pasisakė? Iš kurios valstybės vadavosi šios asmenybės šalis?Privalomas
Parašykite teisingus atsakymus. 4 aspektai
Pic
17. Nuo kurios valstybės miesto dienovidinio skaičiuojamas pasaulio laikas?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
18. Kuriose Lietuvos rajonų savivaldybėse būdingi karstiniai reiškiniai?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
19. Kuriai sceninio meno rūšiai priklauso „Gulbių ežeras“?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
20. Kurios Lietuvos vietovės įtrauktos į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
21. Kurios pasaulio imperijos ir jų egzistavimo datos pavaizduotos žemėlapiuose?Privalomas
Kiekvienai imperijai priskirkite teisingą teritoriją su data žemėlapyje
Pic
ABCDEFGH
1. Frankų imperija
2. Šventoji Romos imperija
3. Osmanų imperija
4. Vakarų Romos imperija
5. Mongolų imperija
6. Aksumo imperija
7. Abasidų kalifatas
8. Mogolų imperija
22. Kuri tai sporto šaka?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
Pic
23. Kuri valiuta yra Malaizijos?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
24. Kurį laikraštį 1883–1886 m. leido žmogus, pavaizduotas ant 50 Lt banknoto?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
25. Kuri reakcija yra pagrindinis Saulės energijos šaltinis?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
Pic
26. Kiek kilometrų sudaro maratoną?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
27. Indas su vandeniu paremtas taip, kad būtų pusiausvyras. Ar jis liks pusiausvyras, kai įleisime taškuose A ir B plūduriuojantį kūną?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
Pic
28. Ką reiškia lotyniškas žodis „gloria“?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
29. Kurie laivų tipai pavaizduoti paveikslėliuose?Privalomas
Parašykite teisingus atsakymus. 4 aspektai
Pic
30. Kas parašė knygą „Karas ir taika“?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
31. Kaip vadinamas žemiausias moterų balsas?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
32. Koks Vilniaus Šv. Onos bažnyčios architektūros stilius?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
33. Kurio organizmo žydėjimas vandenyje yra pavaizduotas nuotraukoje? Ką galime nustatyti apie vandenį, esant pavaizduotam žydėjimui?Privalomas
Parašykite teisingus atsakymus. 2 aspektai
Pic
34. Ką galime rasti kraujyje?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
35. Ką reiškia gamtinės geografijos sąvokos: lavina ir morena?Privalomas
Parašykite teisingus atsakymus. 2 aspektai
36. Kaip vadinami šie riešutai?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
Pic
37. Kaip vadinamas smulkiausias vaizdinis vienetas?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
38. Kuris iš šių logotipų priklauso antivirusinei programai?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
Pic
39. Kuris augalas, labiausiai auginamas Meksikoje, pavaizduotas? Kuris alkoholinis gėrimas iš jo gaminamas?Privalomas
Parašykite teisingus atsakymus. 2 aspektai
Pic
40. Kurios ekonominės organizacijos, siejančios naftą eksportuojančias valstybes, vėliava pavaizduota?Privalomas
Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
Pic
Kiek klausimų atsakėte, pasinaudodami pagalbinėmis informacijos priemonėmis?Privalomas
Čia, nusiuntę savo atsakymus, rasite teisingus atsakymus.