Bendro išprusimo testas 5

1. Šis testas skirtas bendram išprusimui pasitikrinti;

2. Šį testą sudaro 40 klasimų. Siekian išvengti nesąžiningų atsakymų visi klausimai yra privalomi;

3. Nepamirškite, kad kai kurie klausimai gali būti su keliais teisingais atsakymų variantais. Jų pasirinkti atsakymai žymimi varnelėmis (o ne taškais);

4. Nusiuntę savo atsakymus, puslapio apačioje rasite teisingus;

5. Nepamirškite atlikti ir kitų testo dalių.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Jūsų lytis: ✪

Jūsų amžius:  ✪

1. Ar teisingi šie teiginiai? ✪

Patvirtinkite arba paneikite teiginius
A. Taip
B. Ne
1. Pirmasis Ameriką pasiekė K. Kolumbas
2. Paklausa daro įtaką pasiūlai
3. Šokoladas gaminamas iš kavos pupelių
4. Tikimybė šioje užduotyje atspėti atsakymą lygi 2/4
5. Esant toliaregystei vaizdas susiformuoja už tinklainės
6. Socialistinei ekonominei sistemai būdingos krizės

2. Kuris procesas vyksta medžio lape naktį? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
2. Kuris procesas vyksta medžio lape naktį?

3. Kokią funkciją, veikiant elektroniniam vamzdžiui (kineskopui), atlieka raide A pažymėtas jo sandaros elementas? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
3. Kokią funkciją, veikiant elektroniniam vamzdžiui (kineskopui), atlieka raide A pažymėtas jo sandaros elementas?

4. Kas yra vakcinoje, suleidžiamoje skiepijant? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

5. Kuris iš šių graikų dievų yra karo ir strategijos? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

6. Kuris tai paukštis, savo uodega viliojantis pateles? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
6. Kuris tai paukštis, savo uodega viliojantis pateles?

7. Kurie (skaitmenimis 1 ir 2 pažymėti) prietaisai panaudoti atliekant bandymą? Kurios rūgšties (koks jos pavadinimas) cheminė formulė užrašyta paveikslėlyje?  ✪

Parašykite teisingus atsakymus. 3 aspektai
7. Kurie (skaitmenimis 1 ir 2 pažymėti) prietaisai panaudoti atliekant bandymą? Kurios rūgšties (koks jos pavadinimas) cheminė formulė užrašyta paveikslėlyje?

8. Kuriai politinei doktrinai būdinga garantuota laisvė bei turto cenzas, norint naudotis pilietinėmis teisėmis? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

9. Kada Lietuvos vardas pirmą kartą paminimas rašytiniuose šaltiniuose? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

10. Kaip vadinamas JAV parlamentas? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

11. Kokiai maisto papildų grupei priskiriama želatina (E441)?  ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

12. Kurios imperijos menui būdingi šie kūriniai? Kaip tuometu buvo vadinamas miestas, buvęs šios imperijos sostine? Kurio imperatoriaus valdymo metais ši imperija pasiekė Aukso amžių? Koks pastato A pavadinimas? Kuriam tipui priklauso B, o kuriam – C paveikslai? Kuri religijos kryptis, kuriai būdingas C paveikslas, atsirado šioje imperijoje? ✪

Parašykite teisingus atsakymus. 7 aspektai
12. Kurios imperijos menui būdingi šie kūriniai? Kaip tuometu buvo vadinamas miestas, buvęs šios imperijos sostine? Kurio imperatoriaus valdymo metais ši imperija pasiekė Aukso amžių? Koks pastato A pavadinimas? Kuriam tipui priklauso B, o kuriam – C paveikslai? Kuri religijos kryptis, kuriai būdingas C paveikslas, atsirado šioje imperijoje?

13. Kuri bendrovė akcijomis prekiauja tik slaptai? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

14. Ką tiria demografija? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

15. Kurios sporto šakos atstovas yra Povilas Vanagas? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

16. Kuri tai asmenybė? Kurios valstybės išsivadimo lyderis yra šis žmogus? Už kokį – smurtinį ar nesmurtinį – pasipriešinimą pasisakė? Iš kurios valstybės vadavosi šios asmenybės šalis? ✪

Parašykite teisingus atsakymus. 4 aspektai
16. Kuri tai asmenybė? Kurios valstybės išsivadimo lyderis yra šis žmogus? Už kokį – smurtinį ar nesmurtinį – pasipriešinimą pasisakė? Iš kurios valstybės vadavosi šios asmenybės šalis?

17. Nuo kurios valstybės miesto dienovidinio skaičiuojamas pasaulio laikas? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

18. Kuriose Lietuvos rajonų savivaldybėse būdingi karstiniai reiškiniai? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

19. Kuriai sceninio meno rūšiai priklauso „Gulbių ežeras“? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

20. Kurios Lietuvos vietovės įtrauktos į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

21. Kurios pasaulio imperijos ir jų egzistavimo datos pavaizduotos žemėlapiuose? ✪

Kiekvienai imperijai priskirkite teisingą teritoriją su data žemėlapyje
21. Kurios pasaulio imperijos ir jų egzistavimo datos pavaizduotos žemėlapiuose?
A
B
C
D
E
F
G
H
1. Frankų imperija
2. Šventoji Romos imperija
3. Osmanų imperija
4. Vakarų Romos imperija
5. Mongolų imperija
6. Aksumo imperija
7. Abasidų kalifatas
8. Mogolų imperija

22. Kuri tai sporto šaka? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
22. Kuri tai sporto šaka?

23. Kuri valiuta yra Malaizijos? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

24. Kurį laikraštį 1883–1886 m. leido žmogus, pavaizduotas ant 50 Lt banknoto? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

25. Kuri reakcija yra pagrindinis Saulės energijos šaltinis? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
25. Kuri reakcija yra pagrindinis Saulės energijos šaltinis?

26. Kiek kilometrų sudaro maratoną? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

27. Indas su vandeniu paremtas taip, kad būtų pusiausvyras. Ar jis liks pusiausvyras, kai įleisime taškuose A ir B plūduriuojantį kūną? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
27. Indas su vandeniu paremtas taip, kad būtų pusiausvyras. Ar jis liks pusiausvyras, kai įleisime taškuose A ir B plūduriuojantį kūną?

28. Ką reiškia lotyniškas žodis „gloria“? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

29. Kurie laivų tipai pavaizduoti paveikslėliuose? ✪

Parašykite teisingus atsakymus. 4 aspektai
29. Kurie laivų tipai pavaizduoti paveikslėliuose?

30. Kas parašė knygą „Karas ir taika“? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

31. Kaip vadinamas žemiausias moterų balsas? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

32. Koks Vilniaus Šv. Onos bažnyčios architektūros stilius? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

33. Kurio organizmo žydėjimas vandenyje yra pavaizduotas nuotraukoje? Ką galime nustatyti apie vandenį, esant pavaizduotam žydėjimui? ✪

Parašykite teisingus atsakymus. 2 aspektai
33. Kurio organizmo žydėjimas vandenyje yra pavaizduotas nuotraukoje? Ką galime nustatyti apie vandenį, esant pavaizduotam žydėjimui?

34. Ką galime rasti kraujyje? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

35. Ką reiškia gamtinės geografijos sąvokos: lavina ir morena? ✪

Parašykite teisingus atsakymus. 2 aspektai

36. Kaip vadinami šie riešutai? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
36. Kaip vadinami šie riešutai?

37. Kaip vadinamas smulkiausias vaizdinis vienetas? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą

38. Kuris iš šių logotipų priklauso antivirusinei programai? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
38. Kuris iš šių logotipų priklauso antivirusinei programai?

39. Kuris augalas, labiausiai auginamas Meksikoje, pavaizduotas? Kuris alkoholinis gėrimas iš jo gaminamas? ✪

Parašykite teisingus atsakymus. 2 aspektai
39. Kuris augalas, labiausiai auginamas Meksikoje, pavaizduotas? Kuris alkoholinis gėrimas iš jo gaminamas?

40. Kurios ekonominės organizacijos, siejančios naftą eksportuojančias valstybes, vėliava pavaizduota? ✪

Pasirinkite vieną teisingą atsakymą
40. Kurios ekonominės organizacijos, siejančios naftą eksportuojančias valstybes, vėliava pavaizduota?

Kiek klausimų atsakėte, pasinaudodami pagalbinėmis informacijos priemonėmis? ✪

Čia, nusiuntę savo atsakymus, rasite teisingus atsakymus.