Bendro išprusimo testas 4

1. Šis testas skirtas bendram išprusimui pasitikrinti;

2. Šį testą sudaro 40 klasimų. Siekian išvengti nesąžiningų atsakymų visi klausimai yra privalomi;

3. Nepamirškite, kad kai kurie klausimai gali būti su keliais teisingais atsakymų variantais. Jų pasirinkti atsakymai žymimi varnelėmis (o ne taškais);

4. Nusiuntę savo atsakymus, puslapio apačioje rasite teisingus;

5. Nepamirškite atlikti ir kitų testo dalių.

21. Kaip bendrai vadinami pavaizduoti plakatai? Kuriai valstybei būdinga A plakatų grupė, o kuriai – B?
A rusijai B.vokietijai
G
Kovoa paskelbimaa A rusija B,vokietija
fgdfgf.hfghfg.fhfg
Propaganda; A - SSRS, B - Vokietijai
Antrąjį pasaulinį karą. A - Soeivetų sąjungai, B - Nacistinei Vokietijai
NZN. A- Rusijai. B- Vokietijai
Propaganda. A - SSRS ir B - Nacistinė Vokietija
Agitaciniai. A Rusijai, o B- Vokietijai
Praeitis,,,Rusija, Vokietija
karikatūra A rusija B voketija
- A- SSRS B- Vokietijai
Vokietijai
propagandiniai, SSRS, Vokietijai
ššš
a rusijai b vokietijai
Propoganda A. CCCP B. Hitlerine Vokietija
Propaganda. A - Sovietų Sąjunga, B- Vokietija
Šaukimai į karą Rusijai Vokietijai
A- Rusijai, B- Vokietijai.
Sovietų sąjungai. Vokietijai
propogandiniai plakatai A budingas Sovietų sąjungai B Fašistinei Vokietijai
Propagandiniai. A-sovietų sąjunga, B - naciztinė Vokietija
A- SSRS, B- III Reichui
Karikaturos
Propaganda. SSRS. Vokietija
CCCP ir 3 reicho propaganda
1. Propagandiniai 2. Rusijai 3. Vokietijai
propoganda. SSRS-a Vokietijai-b
propaganda, Sovietų sąjunga, Nacistinė Vokietija
Propagandiniai. A-Rusijai, B- Vokietijai
Propagandiniai plakatai. A - SSRS, B - Vokietija
A. Sovietų sąjunga. b. Vokietija.
Propaganda. A - Sovietų sąjungai, B - Trečiasis Reichas arba Vokietija
Karikaturos A. Rusijai, B. Vokietijai
Propagandiniai. Sovietų Sąjungai. Vokietijai.
Propagandiniai Rusų Vokiečių
Propagandiniai. SSRS. Trečiajam Reichui.
plakatas
A - SSRS. B - Vokietija
karikatūros, TSRS, Vokietijai
turuer
2 pasaulinis karas a rusijai b vokietijai
Propaganda. A plakatų gr. – SSSR, B plakatų gr. – Vokietijai (Hitlerio)
Propagandiniai plakatai. A - Sovietų sąjunga, B - Nacistinė Vokietija.
Propaganda. SSRS, NAZZIES
agitacija, Sovietų sąjunga, 3-čias reichas
A - Rusijai B - Vokietijai
- ,A - rusijai, B - vokietijai
propagandiniai, rusijai, Vokietijai.
rusija komunizmas
Propagandiniai? Sovietu sajungai ir Vokietijai
propogandiniai, tsrs, nazi germany
Propoganda; A- Sovietų sąjungai, dabar Rusijos federacija; B- Vokietijai
Sovietinės Rusijos ir Nacistinės Vokietijos plakatai.
Propaganda. A-SSRS. B-Vokietija.
Diktatoriais. A - Stalino, Rusijos. B- Hitleris, Vokietija
Propagandiniai, A- Sovietu Sajunga, B - III Reichas
A - Rusijai B - Vokietijai
Rusijai, Vokietijai
SSRS, Vokietija
Lozungai. Sovietų sąjungai. Demokratinei Vokietijai
socializmas. A- sovietu sajunga, b-vokietija
Propagandiniai plakatai. A - SSRS, B - Vokietijai
propaganda, A-komunistinė,B-fašistinė
Propagandiniai. A - SSRS, B - nacistinė Vokietija