Bendro išprusimo testas 4

21. Kaip bendrai vadinami pavaizduoti plakatai? Kuriai valstybei būdinga A plakatų grupė, o kuriai – B?

  1. A rusijai B.vokietijai
  2. G
  3. Kovoa paskelbimaa A rusija B,vokietija
  4. fgdfgf.hfghfg.fhfg
  5. Propaganda; A - SSRS, B - Vokietijai
  6. Antrąjį pasaulinį karą. A - Soeivetų sąjungai, B - Nacistinei Vokietijai
  7. NZN. A- Rusijai. B- Vokietijai
  8. Propaganda. A - SSRS ir B - Nacistinė Vokietija
  9. Agitaciniai. A Rusijai, o B- Vokietijai
  10. Praeitis,,,Rusija, Vokietija