Bendro išprusimo testas 21

21. Apie kurias medžiagas rašoma šaltiniuose?

 1. c betonas b kalkes
 2. a
 3. Azotas Kalkes Cementas
 4. nezinau
 5. _
 6. Betonas
 7. nezinau, kalkes, betonas
 8. antifryzas, smelis, karve
 9. alkoholis kalkes cementas
 10. a-alkoholis b-kalkės c-
 11. nežinau nežinau nežinau
 12. q
 13. Alkoholis, nuosėdos, plyta.
 14. a- antifryzas, b- kalkes, c- marmuras
 15. A
 16. alkoholis. kalkes. betonas
 17. Spiritas Kalkės Cementas
 18. Dg
 19. m
 20. nežinau
 21. kalkės betonas
 22. kalkės
 23. A. želatina B. soda C. betonas
 24. Vvhfhkvkfj
 25. B kalkės. C betonas
 26. a.alkoholis b. kalkes c.betonas
 27. C. Betonas
 28. b
 29. apie b
 30. a.langu valiklis b. kalkes c. betonas
 31. A
 32. soda
 33. ihvgv g vh
 34. nezinau
 35. alkoholis soda asfaltas
 36. A. Azotas B. Kalkes C. Betonas
 37. B
 38. A. spiritas B. kalkės C. betonas
 39. b
 40. cerezitas
 41. belekas
 42. nezinau
 43. n
 44. nežinau apie kalbama
 45. a
 46. Drf
 47. как ранее отвечал, ИДИ В ЖОПУ
 48. ...........
 49. B - kalkės
 50. a- antifrizas, b- kalcitas, c-cementas
 51. B. kalkės
 52. C- žvyras
 53. Vanduo
 54. Ledas. Kalkės.Plyta
 55. A. Antifrizas B. Kalkės C. Betonas
 56. alkoholis kalkes betonas
 57. B. kalkės
 58. skalbimo
 59. neturiu atsakymo
 60. b. kalkės c.betonas
 61. Kalkės
 62. A - Etanolis B - Kelkes C - Betonas
 63. fdhdfh
 64. nežinau
 65. c-betonas
 66. antifrizas
 67. bmvh
 68. c.gruntas
 69. Antifrizas, kalkės, betonas
 70. A Antifrizas B Kalkės C Betonas
 71. antifrizas, kalkes, betonas
 72. a
 73. A. Etanolis B. Ca(OH)2 C.
 74. n
 75. nezinau kalkes
 76. A - antifrizas, B - kalkės, C - betonas
 77. antifrizas, Kalkės,
 78. b
 79. A-alkoholis,B-kalkes,C-betonas
 80. A - B - kalkė, C - gintaras
 81. Antifrizas
 82. Kalkes
 83. A) antifrizas B) kalkės C) betonas
 84. b-kalkes
 85. A - antifrizas; B - kalkės; C - betonas