Bendro išprusimo testas 2

1. Šis testas skirtas bendram išprusimui pasitikrinti;

2. Šį testą sudaro 40 klasimų. Siekian išvengti nesąžiningų atsakymų visi klausimai yra privalomi;

3. Nepamirškite, kad kai kurie klausimai gali būti su keliais teisingais atsakymų variantais. Jų pasirinkti atsakymai žymimi varnelėmis (o ne taškais);

4. Nusiuntę savo atsakymus, puslapio apačioje rasite teisingus;

5. Nepamirškite atlikti ir kitų testo dalių.

Čia, nusiuntę savo atsakymus, rasite teisingus atsakymus.
As
B
ačiū
kfnkelangkl
Gerai
ok ;o)
kaa
...
gerai
tingiu rašyt
tingiu
mk
Elektrosinchroanalizavimas
Puiku
Atsakymai surašyti eilės tvarka (nuo 1 iki 40 klausimo): 1B;2B;3B;4B;5B;6B;7A/B/Japonijoje; su Rusija/E/B/J. Mateika; Žalgirio; 1410 m.; galutinai sunaikinta vokiečių (Livonijos) ordino galybė/B/B/1D;2B;3C;4A;5E/D/B/Vidaus degimo variklis; A - įsiurbimas, B - suspaudimas, C - darbas, D - išmetimas; C takto metu/B/A/D/D/D/C/"Madagaskaras"; Indijos vandenyno/A/E/E/"Katekizmas"; M. Mažvydas; 1547 m.; du; reformacija/B/D/Nevykdyti jokių salygų, nespausti ant nuorodų, apie gautą laišką pranešti savo bankui (jei iš jūsų banko gautas)/1A;2E;3D;4H;5B;6C;7F;8G/A/C/A - falanga (Graikija); B - vėžlys (Roma)/A/E/B/Šliužas; susisiekiančiųjų indų savybe/A/B/D/Terasinė; ryžiai; Pietryčių Azija/CEFJ/D.