Bedarbio apklausa

Vykdomam projektui reikalinga bedarbių apklausa, siekiant išsiaiškinti šių dienų nedarbo tendencijas
Darbo biržos privalumai(jūsų nuomonė)
komensacija
Tokiu nera
Privalumu nera daug
Nera privalumu