BDAR taikymo problemos žiniasklaidoje

BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 2018 metais pakeitė ankstesnę duomenų apsaugos direktyvą 95/46/EB, kuri buvo įvesta 1995 metais ir buvo laikoma pasenusia dėl technologijų pažangos ir padidėjusio duomenų kiekio ir jų pobūdžio. 

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Ar žinote, kas yra bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)?

Ar jūsų asmens duomenys (pvz: vardas, veidas, kiti duomenys) kadanors buvo skelbiami viešai interneto portale?

Jeigu jūsų asmens duomenys buvo skelbiami naujienų portale, ar jūs gavote kokią nors informaciją apie jų paskelbimą iš to naujienų portalo?

Ar žinojote, kad turite teisę naujienų portalų reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų pašalinti iš viešai prieinamų šaltinių ir tada, kai tam neturite kitų priežasčių apart to, kad nebenorite būti matomas viešai?

Pažymėkite tuos būdus, kuriais kažkada esate bent kartą bent šiek tiek supažindinti su savo teisėmis, kai yra tvarkomi jūsų asmens duomenys

Jeigu esate viešoje vietoje, ar nuforografavę jus naujienų portalai visada be išimčių gali naudoti jūsų atvaizdą savo publikacijose?