Useraudinta
Vieša
Pranešti

Banko vidaus audito veiklos organizavimas

Kokia yra bendra vidaus audito padėtis ir jo suvokimas banke, kiek ir kokią patirtį turintys žmonės dirba vidaus audito srityje ir koks teikiamas vidaus audito efektyvumas bankui.
1. Ar Jūsų banke yra vidaus audito padalinys, tarnyba?
2. Pagal organizacinę struktūrą, kam pavaldus vidaus audito padalinys, tarnyba? (Įrašykite)
3. Ar yra sudaromas metinis audito planas ir stebimas jo vykdymas?
4. Koks vadovybės požiūris į vidaus auditą?
5. Kas vidaus audito veikloje yra svarbiausia? (Pažymėkite 3 atsakymų variantus)
6. Kokia banko (vidaus) auditorių darbo patirtis?
7. Kiek (vidaus) auditorių tenka vienam tūkstančiui banko narių?
8. Kaip audito padalinys prisideda prie rizikos valdymo?
9. Ar vidaus audito padalinys vertina centrinio banko parengtų nuostatų įtaką banko veiklai?
10. Kaip dažnai užfiksuojami trūkumai, dėl kurių bankas patiria arba gali patirti nuostolių?
11. Kokias paslaugas Jūsų banke apima vidaus auditas?
12. Kiek ataskaitų, susijusių su vidaus auditu, pateikiama banko valdybai per mėnesį?
13. Ar (vidaus) audito padalinys teikia rekomendacijas banko veiklai gerinti?
14. Koks teikiamų rekomendacijų priimtinumas? Įgyvenditų rekomendacijų skaičius yra:
15. Ar išorės auditoriai naudoja vidaus audito ataskaitas atliekant išorės auditus?