automobilių pasirinkimo kriterijai

Tyrimo tikslas yra nustatyti, kokie veiksniai lemia naujų lengvųjų automobilių pasirinkimą.
5. Jei 4 kl. tinka keli atsakymai, tai žymėkite pagal svarbumą, kur1-svarbiausias, toliau 2, 3, ..
4 5
---
1 - saugumas 2 - kokybė 3 - galingumas 4 - kaina