Aukštų IT kompetencijų darbuotojų technostreso valdymas

Gerbiamas(-a) respondente,

 

Esu Žavinta Navikaitė-Zavackaja, MRU lyderystės ir pokyčių valdymo programos magistro studijų studentė. Šiuo metu rengiu baigiamąjį darbą tema “Aukštų informacinių kompetencijų darbuotojų technostreso valdymas”, kuriuo siekiu ištirti technostreso (stresas, kurį sukelia informacinės ir komunikacijų technologijos) sukeliamą poveikį darbuotojamas, turintiems aukštus informacinių technologijų įgūdžius.

Todėl prašau Jūsų užpildyti klausimyną, kurį sudaro uždaro tipo klausimai ir teiginiai. Jums reikės pasirinkti vieną iš pateiktų atsakymų variantų. Pildydami klausimyną užtruksite iki 15 minučių.Iškilus klausimams - galite su manimi susisiekti el. paštu: [email protected].


Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų brangų laiką!

 

Pagarbiai,

Žavinta Navikaitė-Zavackaja


Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Įvertinkite savo informacinių technologijų kompetencijos lygį pasirinkdami labiausiai Jums tinkantį atsakymą:  ✪

5 - visiškai sutinku
4 - sutinku
3 - nei sutinku, nei nesutinku
2 - nesutinku
1 - visiškai nesutinku
1.1. Apskritai, aš vertinu savo informacinių technologijų žinias kaip pakankamas.
1.2. Esu tvirtai įsitikinusi(-ęs), kad naudodama(-s) informacines technologijas galiu rasti reikiamą informaciją.
1.3. Jaučiuosi užtikrintai dalindamasi(-s) informacija skaitmeniniu būdu.
1.4. Man patinka naudoti skaitmenines technologijas darbe.
1.5. Tikiu, kad informacinės technologijos pastebimai pagerina darbo kokybę.

2. Įvertinkite kievieną iš žemiau aprašytų situacijų ar pojūčių:  ✪

5 - visiškai sutinku
4 - sutinku
3 - nei sutinku, nei nesutinku
2 - nesutinku
1 - visiškai nesutinku
2.1. Vienu metu ilgai dirbdama(-s) su keliais technologiniais prietaisais jaučiu sumažėjusį koncentracijos lygį (atsiranda blaškymasis)
2.2. Nuolatinis vienu metu kelių technologinių prietaisų naudojimas neigiamai veikia mano našumą darbe
2.3. Mano darbo kokybę neigiamai veikia nuolatinis vienu metu kelių technologinių prietaisų naudojimas
2.4. Dar didesnį stresą darbe man sukelia nuolatinis kelių technologinių prietaisų naudojimas vienu metu darbe
2.5. Man atrodo, kad patiriu darbo krūvio padidėjimą dėl didėjančio technologinių priemonių sudėtingumo
2.6. Jaučiu, kad visada turiu būti pasiekiamas kolegoms dėl technologijų skirtų darbui
2.7. Manau, kad turiu skirti daug daugiau laiko darbui, norėdama(-s) neatsilikti nuo nuolat kintančių technologijų
2.8. Mane darbe verčia jaudintis techninių žinių trukūmas dėl prietaisų, programinės įrangos ir pan.
2.9. Jaučiu didelį stresą, kai techniniai nesklandumai darbo metu veda prie laiko gaišaties ir nuolatinių pertraukų
2.10. Dažnas technologijų naudojimas darbe sukelia man sveikatos problemų (migrena, akių peršėjimas, pablogėjęs regėjimas ir pan.)
2.11. Dirbdama(-s) su technologiniais prietaisais jaučiuosi irzlesnė(-is)
2.12. Dažnas technologijų naudojimas verčia mane jaustis mažiau pasitikinčiu(-ia) savimi, labiau abejojančiu(-ia) ir sunkiau priimančiu(-ia) sprendimus
2.13. Ilgalaikis ir dažnas technologinių prietaisų naudojimas sukelia man miego sutrikimus (sunkiau užmigti, dažni prabudimai, nemiga)
2.14. Dirbdama(-s) su technologiniais prietaisais ir priemonėmis esu linkusi(-ęs) naudoti žinomas procedūras, net jei jos lėtesnės nei kitos naujos
2.15. Jaučiu, kad technologijos naudojamos darbe per daug įsiveržia ir į mano asmeninį gyvenimą
2.16. Gaudama(-s) pranešimų, el.laiškų dėl darbo negaliu jų neperskaityti iš karto, net po darbo valandų
2.17. Dažnas ir ilgalaikis sąveikavimas su technologijomis sukelia man nerimo ir įtampos jausmą

3. Įvertinkite, kurios iš šių priemonių technostreso valdymui yra Jums prieinamos: ✪

5 - visiškai sutinku
4 - sutinku
3 - nei sutinku, nei nesutinku
2 - nesutinku
1 - visiškai nesutinku
3.1. Darbe sudarytos sąlygos pasirinkti mano poreikius atitinkančias technologijas ar informacines sistemas
3.2. Darbo vietos aplinka atitinka mano poreikius, kai darbui naudoju informacines technologijas ir sistemas
3.3. Darbe vykdomi informacinių ir komunikacijos technologijų pokyčiai orientuoti į darbuotojų poreikius
3.4. Darbovietėje suteikiama galimybė dalyvauti informacinių ir komunikacijos technologijų pokyčių diegime
3.5. Darbe teko dirbti su informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, kuriomis naudojantis buvo galima, pavyzdžiui, kaupti taškus ir vėliau gauti prizą iš darbdavio už tai
3.6. Kolegos ir vadovai darbe savo pavyzdžiu įkvepia mane naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis
3.7. Darbe yra suformuotos arba formuojamos skaitmeninės komunikacijos taisyklės
3.8. Darbe yra suformuotos ir nuolat atnaujinamos duomenų apsaugos taisyklės (duomenų prieinamumas, naudojimas, apdorojimas ir pan.)
3.9. Darbe yra suformuotos informacinių ir komunikacijos technologijų naudojimo gairės, kurios aiškiai apibrėžia technologijų naudojimų tikslus, uždavinius, sąlygas
3.10. Įmonėje informacinės ir komunikacijų technologijos aktyviai pritaikomos prie besikeičiančių darbuotojų poreikių
3.11. Darbovietėje yra asmuo (mentorius), į kurį galiu kreiptis patarimo iškilus sunkumų dėl informacinių ar komunikacijos technologijų naudojimo
3.12. Darbovietėje rengiami įvairūs mokymai, kurių metu supažindama su savęs kontroliavimo ir laiko valdymo aspektais
3.13. Darbe naudojamos technologijos primena man, kad laikas pasidaryti pertrauką arba atlikti svarbią užduotį
3.14. Darbovietėje greitai ir lengvai prieinama profesionali techninė pagalba iškilus techniniams klausimams ar problemoms
3.15. Darbovietėje organizuojami mokymai apie vienaveiką (tik vieno veiksmo ar užduoties atlikimą vienu metu, angl. monotasking) norintiems dalyvauti savanoriškai
3.16. Pageidaujantiems, darbe organizuojami mokymai apie streso įveikimą, kurį sukelia informacinės ir komunikacijų technologijos
3.17. Organizacijoje sukurtas forumas (virtualus pokalbių kambarys), kuriame galima dalintis patirtimi apie darbą susijusį su informacinėmis ir komunikacijų technlogijomis
3.18. Pageidaujantiems, darbovietėje organizuojami mokymai, kuriuose mokoma pažangių informacinių ir komunikacijos technologijų naudojimo įgūdžių
3.19. Pageidaujantiems, darbe rengiami mokymai apie technostreso keliamus pavojus ir technostreso išvengimo strategijas

4. Jūsų lytis: ✪

5. Jūsų amžius:  ✪

6. Jūsų išsilavinimas: ✪

7. Darbo patirtis metais:  ✪