Aukštojo išsilavinimo reikšmė XXI amž.

Esu aukštosios mokyklos studentas. Atlieku tyrimą, kurio tikslas - ištirti aukštojo išsilavinimo teikiamą naudą dabartinėję visuomenėję ir šiuolaikinėję darbo rinkoję. Ši apklausa yra anoniminė. Jūsų atsakymai konfidencialūs ir naudojami bus tik statistiniams apibendrinimams. Maloniai prašome atsakyti į visus klausimus. Dėkojame už Jūsų atsakymus. Klausimynas yra bendro pobūdžio, bet liečia pagrinde besimokančius, baigusius, metusius mokymasį aukštosiosę mokyklosę.

Kokias mokslo šakas studijuojate / studijavote - baigėte studijuoti? Prašome įrašyti.
Verslo vadyba ir marketingas
Ekonomika
Taikomoji matematika, aplinkos inžinerija
aviacija
Socialį darbą
Mediciną, biologiją, Lietuvių kalbą.