emka001bot
Vieša
Pranešti

Aukštojo išsilavinimo reikšmė XXI amž.

Esu aukštosios mokyklos studentas. Atlieku tyrimą, kurio tikslas - ištirti aukštojo išsilavinimo teikiamą naudą dabartinėję visuomenėję ir šiuolaikinėję darbo rinkoję. Ši apklausa yra anoniminė. Jūsų atsakymai konfidencialūs ir naudojami bus tik statistiniams apibendrinimams. Maloniai prašome atsakyti į visus klausimus. Dėkojame už Jūsų atsakymus. Klausimynas yra bendro pobūdžio, bet liečia pagrinde besimokančius, baigusius, metusius mokymasį aukštosiosę mokyklosę.

Jūsų lytis:
Jūsų amžius:
Jūs esate:
Jeigu dirbate, kokios yra jūsų pajamos? (Jeigu esate bedarbis - praleiskite klausimą)
Ar aukštoji mokykla yra suteikusi jums tokias žinias ir gebėjimus, kurių pats nebūtumėt galėję gauti ar įgyti / išmokti?
Ar kvalifikacijas gautas aukštosiose mokyklose jūs pritaikote dabartinėje savo veikloje? (Nesvarbu kokia veikla užsiimate). Pažymėkite jums artimiausią punktą.
Ar baigus aukštąją mokyklą, jums tapo lengviau susirasti darbą?
Studijavot(-uojate) Lietuvoje ar užsienio mokyklose?
Ar jums teko(-nka) pačiam mokėti už savo studijas (pilną kursą ~4m.), ar studijavot / studijuojate nemokamai?
Kokiais būdais gavote pajamas studijoms organizuoti?
Jūsų manymu, diplomo gavimas ir įneštos jūsų investicijos į gautą / įgyjamą šiuo metu kvalifikaciją jums atsiperka šiuo metu / atsipirks kažkada ateitį? Prašome įrašyti, kodėl taip manote.
Kokias mokslo šakas studijuojate / studijavote - baigėte studijuoti? Prašome įrašyti.
Ar rekomenduotumėte kitiems stoti į aukštąsias mokyklas (draugams, šeimos nariams, pažystamiems), kai beveik visko galima išmokti internete arba per trumpus mokymų kursus?
Ką manote apie Lietuvos aukštųjų mokyklo studentų paruošimo lygi, ar jis atitinka dabartinius užsienio ir Lietuvos darbo rinkos standartus ir reikalavimus?
Kas jus paskatino stoti į aukštąją mokyklą,(Kolegija, Universitetas ir t.t.)?