Userlynce20
Results16
Vieša
Pranešti

Atsinaujinantys energijos šaltiniai (renewable energy resource)

Šios anketos tikslas - ištirti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybes. Atsakymai laukiami iki 2010 gegužės. Ačiū :) These questionnaires aim - to explore the use of renewable energy prospects. Deadline is 2010 May. Thank you :)
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar žinote, kas yra atsinaujinantys energijos šaltiniai? Do you know what is renewable energy?Privalomas
Kokia Jūsų nuomonė apie atsinaujinančius energijos šaltinius, ar jie...? What is your opinion of renewable energy, is it …?Privalomas
Kuris iš šių energijos šaltinių yra atsinaujinantys? Which of these energy sources are renewable?Privalomas
Kaip manote, ar Jusu šalies įstatymai palankūs atsinaujinančių energijos šaltinių plėtojimui? Do You think your country's legislation in favor of renewable energy sources?Privalomas
Šiuo metu pasaulyje egzistuoja 2 saulės energijos technologijos. Ar galėtumėte jas įvardinti? Currently, there are 2 in the world solar energy technology. Can You identify it?Privalomas
Jeigu šalia jūsų kaimo/namo būtų statomas vėjo jėgainių parkas, ar duotumėte tokioms statyboms sutikimą? If a wind farm under construction is near your village, will You permit it?Privalomas
Dėl kokios priežasties Jūs atsisakytumėt diegti atsinaujinantį energijos šaltinį ant savo gyvenamo būsto stogo? What do You think would discourage you from installing one of these types of renewablePrivalomas
Kas Jus paskatintų įsigyti atsinaujinantį energijos šaltinį? What might motivate You to install one of these types of renewable energy?Privalomas
Ar Jus turite specialų 'žalią' tarifą už elektros energiją? Do you have a green tariff for your electricity?Privalomas
Ar norėtumėte daugiau sužinoti apie energiją gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių? Would you like to learn more about the energy comes from renewable energy sources?Privalomas
Iš kokios šalies esate? From what country are you?Privalomas
Jūsų amžius. Your age.Privalomas