Userairutedog
Results12
Vieša
Pranešti

Atsinaujinantys energijos šaltiniai

Energijos gamybos procesas reikalauja daug energetinių išteklių, taip pat jo metu į aplinką išskiriama daug kenksmingų medžiagų, kurios didina aplinkos taršą ir skatina šiltnamio efektą. Tradiciniai energijos ištekliai senka, o aplinkai iškilusi didelė grėsmė. Labai  svarbus žingsnis, mažinantis aplinkos taršą ir saugantis gamtinius išteklius, yra atsinaujinančių energijos šaltiniųnaudojimas energijai gaminti. Net 40%  energijos suvartoja pastatai. Šiuo metu didelis dėmesys skiriamas būtent atsinaujinančių energijos šaltinių integravimui į pastatus.

           Aš Alytaus kolegijos inžinerinių sistemų studentė Lina Sinkevičienė vykdau apklausą, kurios tikslas – išsiaiškinti gyventojų požiūrį į atsinaujinančių energijos šaltinių diegimą įpastatus. Šį tikslą padėtų įgyvendinti atviri ir nuoširdūs Jūsų atsakymai. Apklausa yra anoniminė. Apibendrinti duomenys bus panaudoti baigiamajame darbe „Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybės A+ energinio naudingumo klasės gyvenamojo namo šildymo sistemoms“.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar palaikote šiuo metu nusistovėjusią nuomonę, kad yra būtina diegti atsinaujinančių energijos šaltinių sistemas norint mažinti taršą, kaštus, didinti suvartojamos energijos efektyvumą?
Ar pritariate šiems teiginiams, jog atsinaujinančių energijos šaltinių integravimas į gyvenamuosius pastatus
PritariuNeturiu nuomonėsNepritariu
Vienas iš būdų pagerinti žmonių gyvenimo kokybę
Vienas iš būdų sumažinti energijos suvartojimą
Vienas iš būdų sumažinti pastato eksploatavimo išlaidas
Mažina priklausomybę nuo energiją teikiančių bendrovių
Jūsų požiūriu, ar verta renovuojant pastatą įdiegti atsinaujinančių energijos šaltinių sistemas?
Jūsų požiūriu, kokia atsinaujinančių energijos šaltinių kombinacija yra efektyviausia diegiant ją į individualius gyvenamuosius namus?
Ar pritariate šiems teiginiams, kad įdiegus pastatuose atsinaujinančių energijos šaltinių sistemas:
PritariuNeturiu nuomonėsNepritariu
Sudėtingėja priežiūros technologijos
Padidėja tam tikrų specialistų poreikis
Atsiranda papildomų kaštų
Padidėja avarijų rizika
Vartotojams kyla neaiškumų jomis naudojantis
Kaip manote, kokie papildomi priežiūros darbai reikalingi įdiegus į pastatus atsinaujinančius energijos šaltinius?
Kokios priemonės, Jūsų nuomone, padėtų paskatinti visuomenę diegti į pastatų ūkį atsinaujinančius energijos šaltinius?
Jūsų gyvenamoji vieta?