Atsakingų institucijų, žiniasklaidos ir komunikacijos verslo viešojo diskurso formavimo įtaka emigracijai

Emigracija dar vadinama šių laikų Lietuvos valstybės rykšte. Lietuvos nacionalinio saugumo įstatymo preambulėje teigiama: „Lietuvių tauta siekė ir tebesiekia išsaugoti savo laisvę, garantuoti saugią ir laisvą raidą savo etninėje žemėje, puoselėti tautinę tapatybę, ugdyti prigimtines kūrybos galias ir prisidėti prie pasaulio pažangos; nepriklausoma demokratinė Lietuvos valstybė privalo užtikrinti saugų Tautos gyvavimą, jos savitą ir laisvą raidą, o valstybės saugumas yra būtina demokratinės raidos sąlyga.“ Todėl visuomenė turi ne tik suvokti, išmanyti galimų grėsmių riziką, bet ir turėti kritišką jų vertinimą. Emigracijos mąstai kas met auga - 2017-aisiais metais iš Lietuvos emigravo 57,2 tūkst. nuolatinių šalies gyventojų. Lyginant su 2016-aisiais tai 6,9 tūkst. daugiau. Nacionalinio saugumo strategijoje rašoma: „mažėjantis Lietuvos gyventojų skaičius dėl mažo gimstamumo, visuomenės senėjimo ir vis dar didelio emigracijos masto kelia grėsmę ilgalaikiam Lietuvos socialiniam, ekonominiam ir politiniam stabilumui bei ūkio plėtrai. Užsitęsusios neigiamos demografinės tendencijos mažina Lietuvos ekonominį potencialą, stabdo valstybės ūkio plėtrą ir trukdo siekti tvaraus ekonominio augimo ir gerovės“. Demografinės krizės padariniai atliepia ir ekonominėms bei politinėms valstybės gyvenimo aplinkybėms. 

Šia apklausa siekiama nustatyti atsakingų institucijų, žiniasklaidos ir komunikacijos verslo viešojo diskurso formavimo įtaką emigracijai.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Jūsų lytis?

Koks Jūsų amžius?

Kiek laiko eate išvykęs (-usi)?

Pažymėkite kokią įtaką išvardinti veiksniai turėjo Jūsų apsisprendimui emigruoti

Nereikšminga
Iš dalies reikšminga
Labai reikšminga
Lietuvoje sunku surasti gerai apmokamą darbą pagal specialybę
Nepalankios profesinio tobulėjimo ir/ar karjeros galimybės Lietuvoje
Pernelyg didelis darbo krūvis, nekokybiškos darbo priemonės Lietuvoje
Asmeninės iniciatyvos varžymas darbe
Aukštas korupcijos lygis Lietuvoje
Didelės būsto kainos Lietuvoje (sunku gauti ir/ar mokėti paskolą)
Politinės situacijos nestabilumas
Prasta švietimo sistema
Lietuvoje tinkamai neužtikrinamos socialinės garantijos (pensija, sveikatos apsauga ir pan.)
Geresnės gyvenimo sąlygos užsienyje
Noras gauti užsienio šalies pilietybę
Noras išbandyti save, įgyti naujos patirties
Dauguma draugų/artimųjų gyvena užsienyje

Kuriuo iš išvardintų institutų Lietuvoje Jūs pasitikite labiausiai?

Ar pasitikite Lietuvos žiniasklaida? (atsakė TAIP, kitą klausimą praleiskite)

Jūs nepasitikite žiniasklaida, nes:

Kuriuo lietuvišku naujienų portalu Jūs pasitikite labiausiai?

Jūsų nuomonė apie užsakomuosius straipsnius:

Kaip Jus pirmiausia pasiekia naujienos/žinios?

Kokį požiūrį Lietuvoje formuoja žiniasklaida į emigrantus ir emigraciją?

Ar jaučiate valstybės pastangas, skatinant grįžtamąją migraciją?