Userbrazdeikytekristina
Results0
Vieša
Pranešti

Atostogos

Esam Kauno kolegijos studentai ir atliekam tiriamąjį darbą - kiek plavano ir kiek išleido atostogoms.

Anketa yra anomininė, o visi duomenys bus panaudoti tik tyrimams atlikti.

Iš anksto dėkoju už Jūsų laiką!

Šios anketos rezultatai nebus viešai publikuojami.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Lytis
Jūsų amžius
Įrašykite skaičių
Jei atostogavote, kur tai darėte?
Kiek planavote išleisti atostogoms?
Įrašykite tik skaičių
Kiek išleidote atostogoms?
Įrašykite tik skaičių
Jei atostogavote, kiek laiko truko Jūsų atostogos?
Kokia transporto priemone keliavote per atostogas?