Useraramanauskas22
Results356
Vieša
Pranešti

Atliekų rūšiavimas ir tvarkymas Klaipėdos mieste

Gerb. Respondente,

Klaipėdos valstybinės kolegijos, transporto inžinerijos katedros trečio kurso studentas Arvydas Ramanauskas atlieka tyrimą, kurio tikslas - išanalizuoti gyventojų nuomonę apie atliekų tvarkymą, jų rūšiavimą Klaipėdos mieste. Ši apklausa yra anoniminė, tyrimo rezultatai bus panaudoti rengiant baigiamajį darbą, pateikiami tik apibendrinta forma, todėl kiekvieno apklausos dalyvio anonimiškumas yra garantuojamas. Iškarto dėkoju už atsakymus ir sugaištą laiką

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis
Jūsų amžius
Kuo užsiimate?
Jūsų gyvenamoji vieta
Ar rušiuojate šiukšles?
Jei rūšiuojate šiukšles, nurodykite kodėl?
Jei nerūšiuojate šiukšlių, kodėl?
Ar jūms trūksta informacijos apie rūšiavimą?
Ar sudrausminate žmones, kurie netvarkingai palieka šiukšles?
Kaip manote, ar Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo sistema veikia gerai?
Kokia jūsų nuomonė apie aplinkos taršą?
SutinkuNesutinku
Netvarkingai paliktos pavojingos atliekos daro žalą gruntiniam vandeniui
Atliekų deginimas turi įtakos aplinkos taršai
Organinių atliekų irimas sąlygoja šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą
Dirvožemio tarša sumažės įvedus atliekų rūšiavimo sistemą
Atliekų deginimas turi įtakos ozono sluoksnio plonėjimui
Pramonės atliekos keičia gyvenamą aplinką, orą, vandenį, dirvožemį
Antrinių žaliavų perdirbimo punktai mažina gamtinių išteklių naudojimą
Atliekos turi būti naudojamos kaip energijos šaltinis
Ar esate susipažinę su atliekų šalinimu savo mieste (5 balai – labai gerai, 1 balas – labai blogai)?
12345
Esu susipažinęs (-usi) su atliekų tvarkymo sistema
Žinau, kad mieste įvesta atliekų rūšiavimo sistema
Laikausi atliekų tvarkymo taisyklių
Laikausi pavojingų atliekų tvarkymo principu
Jūsų pasiūlymai ir mintys apie atliekų tvarkymo sistemos tobulinimą Klaipėdos mieste