Userjustina.banyte
Results266
Vieša
Pranešti

Asmenybės bruožų įtaka ketinimui naudoti mobiliąsias programėles

Gerbiamas respondente,

 Esu VU Ekonomikos fakulteto II kurso magistrantūros studentė. Atlieku magistro baigiamojo darbo tyrimą, kurio tikslas – nustatyti vartotojo asmenybės savybių ekstraversijos ir sąmoningumo poveikį ketinimui naudoti utilitarines ir hedonines mobiliąsias programėles. Šiai apklausai buvote pasirinktas atsitiktinai. Duomenys yra konfidencialūs ir bus panaudoti tik statistiškai apibendrintai galutinei duomenų analizei. Anketos pildymas užtruks apie 10 minučių.

Iš anksto dėkoju už pagalbą prisidedant prie magistro baigiamojo darbo!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar turite išmanųjį telefoną?Privalomas
2. Ar Jums teko naudoti banko mobiliąją programėlę 2017 metais?Privalomas
Jei pasirinkote atsakymą "Taip", toliau atsakykite į klausimą Nr. 9, jei pasirinkote atsakymą "Ne", toliau atsakykite į klausimą Nr. 3
3. Pateikite savo nuomonę apie banko mobiliosios programėlės suvoktą naudingumą žemiau nurodytus teiginius vertindami skalėje nuo „Visiškai nesutinku“ iki „Visiškai sutinku“.
Pateikite savo nuomonę tik tada, jei NESINAUDOJOTE banko mobiliąja programėle 2017 metais.
Visiškai nesutinkuNesutinkuŠiek tiek nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuŠiek tiek sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Banko mobilioji programėlė būtų naudinga mano kasdieniniame gyvenime.
Naudojant banko mobiliąją programėlę padidėtų mano galimybės pasiekti man svarbių tikslų.
Naudojant banko mobiliąją programėlę greičiau įvykdyčiau bankines operacijas.
Naudojant banko mobiliąją programėlę padidėtų mano produktyvumas.
4. Pateikite savo nuomonę apie banko mobiliosios programėlės suvoktą naudojimo lengvumą žemiau nurodytus teiginius vertindami skalėje nuo „Visiškai nesutinku“ iki „Visiškai sutinku“.
Pateikite savo nuomonę tik tada, jei NESINAUDOJOTE banko mobiliąja programėle 2017 metais.
Visiškai nesutinkuNesutinkuŠiek tiek nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuŠiek tiek sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Sąveika su banko mobiliąja programėle būtų aiški ir suprantama.
Sąveika su banko mobiliąja programėle reikalautų protinių pastangų.
Su banko mobiliąja programėle atlikčiau bet ką, ką įmanoma atlikti su šia programėle.
Apskritai banko mobiliąją programėlę būtų lengva naudoti.
5. Pateikite savo nuomonę apie banko mobiliosios programėlės suvoktą naudojimo malonumą žemiau nurodytus teiginius vertindami skalėje nuo „Visiškai nesutinku“ iki „Visiškai sutinku“.
Pateikite savo nuomonę tik tada, jei NESINAUDOJOTE banko mobiliąja programėle 2017 metais.
Visiškai nesutinkuNesutinkuŠiek tiek nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuŠiek tiek sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Naudotis banko mobiliąja programėle būtų linksma.
Naudotis banko mobiliąja programėle būtų malonu.
Naudojimasis banko mobiliąja programėle būtų tolygus pramogai.
6. Pateikite savo požiūrį į banko mobiliąją programėlę žemiau nurodytus teiginius vertindami skalėje nuo „Visiškai nesutinku“ iki „Visiškai sutinku“.
Pateikite savo nuomonę tik tada, jei NESINAUDOJOTE banko mobiliąja programėle 2017 metais.
Visiškai nesutinkuNesutinkuŠiek tiek nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuŠiek tiek sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Naudotis banko mobiliąja programėle yra gera idėja.
Aš palankiai vertinu naudojimąsi banko mobiliąja programėle.
Naudotis banko mobiliąja programėle yra išmintinga.
Aš teigiamai nusiteikęs(-usi) banko mobiliosios programėlės atžvilgiu.
7. Pateikite savo nuomonę apie ketinimą naudoti banko mobiliąją programėlę žemiau nurodytus teiginius vertindami skalėje nuo „Visiškai nesutinku“ iki „Visiškai sutinku“.
Pateikite savo nuomonę tik tada, jei NESINAUDOJOTE banko mobiliąja programėle 2017 metais.
Visiškai nesutinkuNesutinkuŠiek tiek nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuŠiek tiek sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Aš ketinu naudoti banko mobiliąją programėlę ateityje.
Aš visada bandysiu naudoti banko mobiliąją programėlę savo kasdieniniame gyvenime.
Aš planuoju naudoti banko mobiliąją programėlę ateityje.
Aš spėju, jog naudosiu banko mobiliąją programėlę ateityje.
8. Įvertinkite, kiek žemiau pateiktos savybės apibūdina banko mobiliąja programėlę. Kiekvienai būdvardžių porai pasirinkite vieną skaitmenį eilutėje ("1" atitinka savybę "Efektyvi", o "7" - savybę "Neefektyvi" ir t.t.).
Pateikite savo nuomonę tik tada, jei NESINAUDOJOTE banko mobiliąja programėle 2017 metais.
1234567
Efektyvi - Neefektyvi
Naudinga - Nenaudinga
Funkcionali - Nefunkcionali
Reikalinga - Nereikalinga
Praktiška - Nepraktiška
Džiuginanti - Nedžiuginanti
Įtraukianti - Nuobodi
Žavinti - Atgrasi
Jaudinanti - Nejaudinanti
Teikianti malonumą - Neteikianti malonumo
9. Ar Jums teko naudoti drabužių parduotuvės mobiliąją programėlę 2017 metais?Privalomas
Jei pasirinkote atsakymą "Taip", toliau atsakykite į klausimą Nr. 16 , jei pasirinkote atsakymą "Ne", toliau atsakykite į klausimą Nr. 10
10. Pateikite savo nuomonę apie drabužių parduotuvės mobiliosios programėlės suvoktą naudingumą žemiau nurodytus teiginius vertindami skalėje nuo „Visiškai nesutinku“ iki „Visiškai sutinku“.
Pateikite savo nuomonę tik tada, jei NESINAUDOJOTE drabužių parduotuvės mobiliąja programėle 2017 metais.
Visiškai nesutinkuNesutinkuŠiek tiek nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuŠiek tiek sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Drabužių parduotuvės mobilioji programėlė būtų naudinga mano kasdieniniame gyvenime.
Naudojant drabužių parduotuvės mobiliąją programėlę padidėtų mano galimybės pasiekti man svarbių tikslų.
Naudojant drabužių parduotuvės mobiliąją programėlę greičiau apsipirkčiau.
Naudojant drabužių parduotuvės mobiliąją programėlę padidėtų mano produktyvumas
11. Pateikite savo nuomonę apie drabužių parduotuvės mobiliosios programėlės suvoktą naudojimo lengvumą žemiau nurodytus teiginius vertindami skalėje nuo „Visiškai nesutinku“ iki „Visiškai sutinku“.
Pateikite savo nuomonę tik tada, jei NESINAUDOJOTE drabužių parduotuvės mobiliąja programėle 2017 metais.
Visiškai nesutinkuNesutinkuŠiek tiek nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuŠiek tiek sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Sąveika su drabužių parduotuvės mobiliąja programėle būtų aiški ir suprantama.
Sąveika su drabužių parduotuvės mobiliąja programėle reikalautų protinių pastangų.
Su drabužių parduotuvės mobiliąja programėle atlikčiau bet ką, ką įmanoma atlikti su šia programėle.
Apskritai drabužių parduotuvės mobiliąją programėlę būtų lengva naudoti.
12. Pateikite savo nuomonę apie drabužių parduotuvės mobiliosios programėlės suvoktą naudojimo malonumą žemiau nurodytus teiginius vertindami skalėje nuo „Visiškai nesutinku“ iki „Visiškai sutinku“.
Pateikite savo nuomonę tik tada, jei NESINAUDOJOTE drabužių parduotuvės mobiliąja programėle 2017 metais.
Visiškai nesutinkuNesutinkuŠiek tiek nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuŠiek tiek sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Naudotis drabužių parduotuvės mobiliąja programėle būtų linksma.
Naudotis drabužių parduotuvės mobiliąja programėle būtų malonu.
Naudojimasis drabužių parduotuvės mobiliąja programėle būtų tolygus pramogai.
13. Pateikite savo požiūrį į drabužių parduotuvės mobiliąją programėlę žemiau nurodytus teiginius vertindami skalėje nuo „Visiškai nesutinku“ iki „Visiškai sutinku“.
Pateikite savo nuomonę tik tada, jei NESINAUDOJOTE drabužių parduotuvės mobiliąja programėle 2017 metais.
Visiškai nesutinkuNesutinkuŠiek tiek nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuŠiek tiek sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Naudotis drabužių parduotuvės mobiliąja programėle yra gera idėja.
Aš palankiai vertinu naudojimąsi drabužių parduotuvės mobiliąja programėle.
Naudotis drabužių parduotuvės mobiliąja programėle yra išmintinga.
Aš teigiamai nusiteikęs(-usi) drabužių parduotuvės mobiliosios programėlės atžvilgiu.
14. Pateikite savo nuomonę apie ketinimą naudoti drabužių parduotuvės mobiliąją programėlę žemiau nurodytus teiginius vertindami skalėje nuo „Visiškai nesutinku“ iki „Visiškai sutinku“.
Pateikite savo nuomonę tik tada, jei NESINAUDOJOTE drabužių parduotuvės mobiliąja programėle 2017 metais.
Visiškai nesutinkuNesutinkuŠiek tiek nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuŠiek tiek sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Aš ketinu naudoti drabužių parduotuvės mobiliąją programėlę ateityje.
Aš visada bandysiu naudoti drabužių parduotuvės mobiliąja programėlę savo kasdieniniame gyvenime.
Aš planuoju naudoti drabužių parduotuvės mobiliąją programėlę ateityje.
Aš spėju, jog naudosiu drabužių parduotuvės mobiliąją programėlę ateityje.
15. Įvertinkite, kiek žemiau pateiktos savybės apibūdina drabužių parduotuvės mobiliąją programėlę. Kiekvienai būdvardžių porai apibraukite vieną skaitmenį eilutėje ("1" atitinka savybę "Efektyvi", o "7" - savybę "Neefektyvi" ir t.t.).
Pateikite savo nuomonę tik tada, jei NESINAUDOJOTE drabužių parduotuvės mobiliąja programėle 2017 metais.
1234567
Efektyvi - Neefektyvi
Naudinga - Nenaudinga
Funkcionali - Nefunkcionali
Reikalinga - Nereikalinga
Praktiška - Nepraktiška
Džiuginanti - Nedžiuginanti
Įtraukianti - Nuobodi
Žavinti - Atgrasi
Jaudinanti - Nejaudinanti
Teikianti malonumą - Neteikianti malonumo
16. Įvertinkite, kiek žemiau pateikti teiginiai apibūdina Jūsų asmenybės bruožus. Prie kiekvieno teiginio pasirinkite vieną atsakymą skalėje nuo „Visiškai neapibūdina“ iki „Visiškai apibūdina“.Privalomas
Visiškai neapibūdinaNeapibūdinaŠiek tiek neapibūdinaNei apibūdina, nei neapibūdinaŠiek tiek apibūdinaApibūdinaVisiškai apibūdina
Esu draugiškas ir socialus.
Įprastai esu neorganizuotas.
Turiu stiprią asmenybę.
Esu linkęs tingėti.
Retai jaučiuosi sujaudintas ar trokštu kažko.
Esu patikimas, stabilus.
Įprastai esu tylus.
Esu sistemiškas, mėgstu laikytis tvarkos.
Aš dominuoju, elgiuosi kaip lyderis.
Man yra sunku pradėti dirbti su užduotimis.
Esu ne toks aktyvus, kaip kiti.
Galiu būti šiek tiek nerūpestingas.
Esu nedrąsus, intravertas.
Palaikau švarą ir tvarką.
Man yra sunku daryti įtaką kitiems.
Esu produktyvus, padarau tai, ką reikia padaryti.
Esu energingas.
Esu patikimas, manimi galima visada pasikliauti.
Esu kalbus.
Aš nesitvarkau.
Man patinka, kai kiti imasi atsakomybės.
Esu užsispyręs, dirbu tol, kol užduotis yra baigta.
Rodau daug entuziazmo.
Kartais elgiuosi neatsakingai.
17. Kokia Jūsų lytis?Privalomas
18. Kuriai amžiaus kategorijai jūs priklausote?Privalomas
19. Koks Jūsų išsilavinimas?Privalomas
20. Kokia Jūsų gyvenamoji vieta?Privalomas