Asmenų skundų, prašymų nagrinėjimo, konsultacijų teikimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo anketa

Siekdama pagerinti asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo, konsultacijų teikimo aptarnavimo kokybę Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba vykdo anoniminę asmenų apklausą ir siūlo Jums užpildyti šią anketą. Jūsų užpildytos anketos padės nustatyti asmenų poreikius ir rasti tinkamiausius sprendimus.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Kokiu būdu kreipėtės į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą?

Ar esate pakankamai informuotas (-a) apie Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos darbo laiką?

Ar buvote atidžiai išklausyti Jus aptarnavusių darbuotojų?

Kaip vertinate Jus aptarnavusį darbuotoją?

Dėl kokios priežasties kreipėtės į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą?

Ar konsultacijoje, gautame sprendime pateikta informacija Jums buvo naudinga?

Ar Jus tenkino atsakymo terminas?

Ar buvote informuotas apie veiksmus, kurių institucija ėmėsi spręsdama Jūsų klausimą?

Kaip vertinate Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos veiklą?

Jūsų pastabos, pasiūlymai: